Politiek café CDA over woningnood

DRACHTEN Het CDA houdt een online politiek café over het onderwerp ‘woningnood in Smallingerland’ op donderdag 4 maart, vanaf 19:15 uur inloop.

Er zijn verschillende sprekers uitgenodigd. De verkiezingscampagnes zijn in volle gang en partijen zijn inmiddels overtuigd van de noodzaak om veel extra woningen te bouwen in Nederland. Het CDA heeft in haar verkiezingsprogramma een plan beschreven om 1 miljoen extra woningen te bouwen en Julius Terpstra, Tweede Kamerlid voor het CDA neemt de aanwezigen hierin mee.

Het CDA wil meer ruimte om te wonen. Met een grootschalig Nationaal Woonplan wil zij binnen tien jaar 1 miljoen nieuwe en duurzame woningen bouwen. Alle oplossingen zijn denkbaar: van bouwen in het groen tot een compleet nieuwe stad. Ook in kleinere dorpen wil zij meer ruimte voor woningbouw om krimp tegen te gaan, de leefbaarheid te vergroten en te voorzien in de woningbehoefte van de eigen inwoners.

Lelylijn

Aansluitend volgt een korte toelichting hierop specifiek voor Friesland door Harry van der Molen, die zijn campagne aftrapte over het belang van de Lelylijn. De komst van de Lelylijn gaat namelijk grote impact hebben op onze overspannen woningmarkt. In dat licht is het nu de hoogste tijd om richting te geven aan de woningbouwprogramma’s van de verschillende aanliggende gemeenten waar ook Smallingerland bij hoort.

Want ook hier is de woningnood duidelijk merkbaar, makelaar Albrecht Kok uit Drachten zal de kijker meenemen in zijn dagelijkse werk. Daarbij zal hij met name inzoomen op wat hij zoal tegenkomt door de overspannen woningmarkt. Hij heeft al lange tijd te maken met het feit dat de vraag naar vooral betaalbare woningen schaars goed geworden is. Concrete vragen zijn o.m. waar is behoefte aan woningbouw in Smallingerland en waar zien we mogelijkheden om te bouwen en hoe kunnen we dit zo snel en zo goed mogelijk organiseren? Aan welke soort woningen is dan de meeste behoefte en welke mogelijkheden ziet u om dat zo goed mogelijk in te vullen? Aanmelden voor het gesprek (z.s.m.) kan via cda@de-voor.nl