Dwangsom voor kantoren op industrieterrein Drachten in de ijskast

Vijf bedrijfjes die kantoor houden op industrieterrein De Haven in Drachten hoeven voorlopig geen dwangsom te betalen. De gemeenteraad beslist eerst of zij op die plek zijn toegestaan.

Op De Haven zijn volgens het bestemmingsplan geen ‘zelfstandige kantoren’ toegestaan. Het is een van de maatregelen om wildgroei van kantoren in Smallingerland te voorkomen. Bovendien wil gemeente het terrein vrijhouden voor ‘zware’ bedrijvigheid en industrie.

Vijf ondernemers in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Loswal daarom kregen vorig jaar een waarschuwing: voor 1 april 2020 de bedrijfsvoering stoppen, anders volgt een dwangsom van maximaal 20.000 euro. De termijnen zijn al lang en breed verstreken, maar de dwangsom houdt het college voorlopig op zak. Advocaat Johan Hengst heeft namens de bedrijven met succes gevraagd om de maatregel te schorsen.

Europese regels

Hengst wijst op Europese regels, die het zouden verbieden om ondernemers ‘territoriale beperkingen’ bij de vestiging van hun bedrijf op te leggen. Het is volgens hem aan de gemeenteraad om te ‘toetsen’ om het bestemmingsplan voor De Haven wel aan deze regels voldoet.

Tot die conclusie komen burgemeester en wethouders nu ook. Afwijken van de Europese regelgeving kan, maar alleen onder bepaalde voorwaarden. De raad moet uiteindelijk beslissen of er voor kantoren op De Haven wel of geen ruimte is. De knoop wordt deze zomer doorgehakt.