Vervoer voor ouderen Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel naar priklocatie

Oudere mensen uit Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel die hulp nodig hebben om op de coronapriklocatie in Leeuwarden te komen, kunnen via Kearn Welzijn een rit aanvragen bij ANWB Automaatje.

Ze worden dan opgehaald door een lokale vrijwilliger met een eigen auto en naar WTC Expo gebracht, tegen een kleine vergoeding.

Aanmelden bij Kearn kan op maandag- en woensdagochtend via 06-23793788. Er worden tevens autobezitters gezocht die dit soort ritten vrijwillig willen maken: automaatje@kearn.nl.