Succesvolle schrijfmarathon Amnesty International in NO-Fryslan

REGIO Ook dit jaar, in december jongstleden, zijn in verschillende dorpen in het oosten van Friesland brieven en kaarten geschreven in het kader van de jaarlijkse schrijfmarathon Write for Rights van Amnesty International.

Ieder jaar schrijven mensen wereldwijd miljoenen brieven – in 2020 meer dan 6,6 miljoen – aan autoriteiten in een tiental landen. In de brieven wordt aandacht gevraagd voor mensen die slachtoffer zijn van mensenrechtenschendingen: onterecht gevangen gezet, verdwenen, slachtoffers van seksueel geweld, discriminatie en andere schendingen.

Pakketten

In 2020 verliep Write for Rights voor een groot deel anders dan in voorgaande jaren, omdat de coronaregels verhinderden samen met te veel andere mensen bijeen te komen. Leden van de plaatselijke Amnesty-groepen Burgum, Garyp en Drachten verspreidden tientallen pakketten, met daarin informatie over tien gevallen van slachtoffers van onrecht, voorbeeldbrieven die overgeschreven konden worden en de benodigde schrijfmaterialen. De brieven, en de kaarten, werden thuis geschreven en later weer opgehaald door of ingeleverd bij de voornoemde groepsleden van Amnesty International.

Kleinschalig

Kleinschalige schrijfbijeenkomsten waren er in de bibliotheek te Burgum en in de doopsgezinde kerken van Rottevalle en Drachten. Het resultaat in het oostelijke deel van Friesland was, dat er bijna 1800 brieven zijn geschreven en 1350 kaarten, soms prachtig versierd met tekeningen en andere illustraties. Een succesvol resultaat, wetend dat dit aantal een verdubbeling was in vergelijking met het jaar daarvoor.