Centrale Burgum van vitaal belang

BURGUM Nu er bij Burgum definitief geen groot transformatorstation voor windenergie van zee komt, kan de elektriciteitscentrale aan de Koumarwei wel verdwijnen, als het aan de PvdA in Tytsjerksteradiel ligt.

Volgens de fractie speelt het complex nauwelijks nog een rol in de stroomvoorziening, hoewel energiebedrijf Engie stelt dat de centrale nog een belangrijke functie heeft voor het leveren van noodstroom. De PvdA ziet het liefst dat de gebouwen tegen de vlakte gaan en dat er een dagrecreatieterrein aan de Burgumer Mar komt.

In juli nam de raad een motie aan waarin het college opgeroepen werd om met Engie te praten over een nieuwe invulling. Tijdens de raadsvergadering van donderdag vraagt de PvdA wanneer het gesprek er komt.

Standby

Volgens Tennet ligt het toch iets anders. „De centrale staat elke dag standby om de betrouwbaarheid van het landelijke en lokale energienet te garanderen. Het is van vitaal belang voor het elektriciteitsnetwerk dat de vraag naar elektriciteit exact in balans is met het aanbod. Deze centrale is uitermate geschikt om snel en flexibel te reageren op schommelingen in vraag en aanbod om juist die stabiliteit te behouden. De centrale heeft daarmee een cruciale rol en wordt ook tientallen keren per jaar ingezet om problemen, landelijk maar ook regionaal, te voorkomen”, aldus woordvoerder Michael Verheul van Engie, eigenaar van de centrale.

Datzelfde geldt voor de onderstations van TenneT en Liander die een knooppuntrol vervullen in de distributie van stroom door heel Friesland. „Dat de centrale niet dagelijks op vol vermogen draait betekent dus niet dat hij onbelangrijk is en afgebroken kan worden. Centrales als die in Burgum zijn essentieel voor de werking van het elektriciteitsnetwerk en zorgen ervoor dat het licht aanblijft als het moeilijk wordt. Door de toename van weersafhankelijke opwek als zon en wind wordt de rol van de centrale naar de toekomst toe alleen maar belangrijker. Hij zal naar verwachting vaker langer worden ingezet.”

Overgenomen

De op aardgas gestookte centrale heeft twee combi-eenheden met ieder een vermogen van 332 megawatt (MW). Engie Energie Nederland, het vroegere Electrabel, is de eigenaar van de centrale. De oorspronkelijke eigenaar was het PEB Friesland, later fuseerde PEB Friesland met 3 andere energieproductiebedrijven tot EPON. In 2001 heeft Engie Nederland EPON overgenomen. De centrale betrekt het nodige koelwater uit het naastgelegen Bergumermeer.

De centrale is een piekcentrale en wordt opgestart ten tijde van piekvraag aan elektriciteit. Hierbij worden alleen de 4 gasturbines gebruikt. De gasturbines hebben elk een vermogen van 38 MW. De centrale heeft sinds 2012 ook een black-start-eenheid voor Noord-Nederland.