Twee extra banen in De Welle: zwembaddebat laait opnieuw op

Een extra kans of een extra kostenpost? De toevoeging van twee banen aan het hoofdbad van het nieuwe Drachtster zwembad, verdeelt de gemeenteraad.

Niet iedereen steunt het plan om het 50-meterbad van De Welle, dat aanvankelijk zou bestaan uit tien zwemstroken, met twee banen uit te breiden. Dat blijkt mogelijk te zijn binnen het al toegezegde bouwbudget van ruim 30 miljoen euro. De raadsleden hoorden erover tijdens een informele digitale bijeenkomst op 10 november. De aanleg van twee extra banen zou het zwembad extra inkomsten opleveren

Met een prijskaartje van miljoenen voor het bad is het niet verplicht om dat hele bedrag op te maken, vinden Smallingerlands Belang en ELP. Zij dienden gisteravond moties in om de uitbreiding van het wedstrijdbad terug te draaien en daarnaast De Welle ‘turn-key’ te bouwen. Daarbij neemt de bouwer voor een afgesproken bedrag het hele project op zich.

Die laatste motie had de raad eind vorig jaar al een keer besproken – en verworpen. De meerderheid vindt de risico’s en de kosten te groot. Wethouder Felix van Beek sprak van deels ,,misleidende” informatie in de huidige moties en zei dat hij ze niet vanzelfsprekend zou uitvoeren. Dat hoeft ook niet, want de meerderheid stemde tegen.

De VVD vindt uitbreiding van het bad ook financieel ‘onverstandig’ en vroeg zich af of een ,,informele Zoom-meeting’’ de manier is om van eerdere plannen af te wijken. Volgens Van Beek is er geen sprake van een afwijking: als zich in deze voorbereidingsfase ,,kansen” voordoen, mogen ambtenaren en adviseurs zelf beslissen of ze die ,,binnen de afgesproken kaders” uitvoeren.