Dorpsboomgaard en moestuin Langezwaag

LANGEZWAAG Al meer dan 40 jaar daagt Kern met Pit mensen in heel Nederland uit om hun droom voor hun buurt binnen een jaar te realiseren. Bijna 100 deelnemers van Kern met Pit 2020 hebben zelfs tijdens dit rare coronajaar, hard gewerkt om hun droom te realiseren. Stemmen op het project als beste buurtinitiatief is van 2020 kan vanaf 4 januari tot en met 20 januari via www.kernmetpit.nl . Met kans op de trofee én een prijs van 1.500 euro.

Het doel is om een plaats in het dorp te creëren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. De locatie, het werken in de moestuin, maar ook de producten die geoogst worden kunnen mensen bij elkaar brengen. De oogst kan gebruikt worden voor activiteiten, maar ook voor ondersteuning van mensen in het dorp.

Plaatselijk Belang Langezwaag heeft het plan voor een dorpsboomgaard en moestuin ingediend. Doelstelling van het project is belangenbehartiging van het dorp en vergroten van de leefbaarheid. De vereniging is gesprekspartner voor de gemeente.

Beginsituatie

De locatie waar de initiatiefnemers de moestuin gaan realiseren is een gemeentelijk grasveldje naast de basisschool. De locatie heeft nu geen duidelijke functie en wordt ook niet echt gebruikt. Met de realisatie wordt het dorp verfraaid. Het is het een locatie die centraal in het dorp is gelegen en die ook makkelijk bereikbaar is voor de ouderen in het dorp.

Het is een plaats die vele mogelijkheden kan creëren om elkaar te ontmoeten en om samen iets te doen. Of dat nu een praatje maken is in een mooie boomgaard, het samenwerken in de tuin, of het bakken van appeltaarten van de oogsten. Er is op vele vlakken winst te behalen voor het dorp. Ook de basisschool heeft aangegeven graag gebruik te willen maken van de moestuin en dit te gebruiken in haar lessen.

Het gehele dorp kan profiteren. Door de centrale ligging zal het een leuke ontmoetingsplek voor de mensen in de kern van het dorp. Maar het kan veel meer worden dan alleen een ontmoetingsplaats. Verwacht wordt dat het bij zal dragen aan de verbinding in het dorp.

Zelfwerkzaamheid

De inwoners hebben het ontwerp zelf bedacht en uitgewerkt. Het grootste gedeelte van de aanleg van tuin zal worden gedaan met een groep vrijwilligers uit het dorp (circa 10 man). Verwacht wordt dat de groep vrijwilligers nog groter zal worden naar mate de uitvoeringsfase dichterbij komt.

Voor sommige onderdelen wordt zal worden gekeken of de naastliggende basisschool hier een invulling aan wil geven. Denk hierbij aan het maken van insecten hotels uit pallets en/of het inzaaien van bloemenmengsel. Uitgangspunt is dat alle werkzaamheden uitgevoerd worden op basis van vrijwilligheid. Totale kosten van het project zullen naar verwachting circa € 3.000 bedragen.