Roept u maar: ‘Menselijke maat moet terug’

DRACHTEN (INGEZONDEN) Eén van de weinige tijgers in de raad van Smallingerland heeft helaas afscheid genomen. Het VN Panel Smallingerland dankt de heer Doddema (Hans, red.) (CDA) voor zijn onvermoeibare inzet als raadslid. Wij voelen ons gehoord door u en serieus genomen.

Het VN Panel loopt binnen de gemeente Smallingerland al meer dan geruime tijd tevergeefs als een roepende in de woestijn en de ELP zou schoonvegen volgens hun verkiezingsprogramma, waarschijnlijk zijn de bezems - net als de 80 miljoen gemeenschapsgeld - in de afgelopen jaren spoorloos verdwenen. Blijkbaar vergeten de raadsleden dat het de raadsleden zelf zijn, die de controle over de bestemming van gemeenschapsgeld uitoefenen. Raadsleden hebben ook een onderzoekende en controlerende functie.

Niet transparant

Het WMO-budget verdwijnt in de algemene middelen en de gemeente is niet transparant met bonnetjes m.b.t. de werkelijke uitgaven omdat men met stijgende kosten werkt. Er kan dus achteraf flink wat aan de strijkstok blijven hangen. Waar gaat al dat geld naartoe?

Een jaarlijks stijgende begroting opvoeren zodat ambtelijk personeel zelf goed uitbetaald krijgt; bij Carins is dat 90% van 7 miljoen euro. Geld wat naar zogenaamde adviesbureaus gaat en andere personeelskosten. Met als gevolg en tegen alle beloftes in, herhaaldelijke ingrijpende bezuinigingen binnen het sociaal domein en de WMO. Empathie en zelfinzicht ontbreken, zo ook het lerend vermogen.

Wij vermoeden dat wachtlijsten structureel hoog gehouden worden, want dan kun je door zelf gecreëerde en in standgehouden werklast weer een duur extern adviesbureau inhuren met weer extra personeel wat weer in de stijgende begroting meegenomen wordt. Iedereen krijgt zijn deel, behalve het WMO-cliënteel! Desondanks wil gemeente Smallingerland nog meer nieuwe collega’s in dienst nemen om de sociale zekerheidsfraude WMO, Jeugd en Participatie tegen te gaan. Sorry, die 80 miljoen zal je daar niet vinden.

Zelf getekend

De raadsleden hebben dus zelf getekend voor het verdwijnen van deze 80 miljoen uit de reserves in de afgelopen 7 à 8 jaar. Als vervolgens de raad wederom tekent om een tekort van 85.000 euro uit de reserves te halen om zo onder het financieel toezicht van de Provincie uit te komen, om geen artikel 12 gemeente te worden, dan moeten ze toch echt de hand in eigen boezem steken.

Een integere overheid is noodzakelijk voor het goed functioneren van het openbaar bestuur. Het zou de gemeente Smallingerland en haar raadsleden sieren, om zich bewust te worden van hun verantwoordelijkheden tegenover het volk en zich niet bezig te houden met achterkamertjespolitiek.

Vertrouwen

U heeft een ambtelijke eed afgelegd. Met het woordje AMEN wordt u geacht, om uw verantwoording te nemen. Ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers moeten zich aan gedragsregels houden. De burger moet erop kunnen vertrouwen dat de overheid betrouwbaar en zorgvuldig is.

De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om armoede te bestrijden en gelijkwaardigheid te bevorderen, zoals bedoeld is in de grondwet artikel 1 en het verplichte VN-verdrag handicap. De menselijke maat moet terug in onze maatschappij en dat begint met het schrijven van een gepast beleid.

VN-panel Smallingerland, Dieuwke Heddema (voorzitter)