Roept u maar: ‘Merkwaardig ELP’

DRACHTEN (INGEZONDEN) In de Drachtster Courant van vorige week beklaagde de Eerste Lokale Partij Smallingerland fractie van de gemeenteraad zich over het bestuur van Smallingerland. Die heeft onvoldoende oog voor misstanden en geeft te veel geld uit, aldus ELP.

Dat is merkwaardig omdat de ELP de grootste fractie in de gemeenteraad is en tot voor kort prominent in B&W van Smallingerland zat. De ELP beklaagt zich over zaken waarvoor zij zelf medeverantwoordelijk voor is. Het opstappen van wethouders, ook die van de ELP, kost de gemeente veel aan wachtgeld. In het krantenartikel, heeft de ELP over sociaalbeleid.

Welnu, er wordt bezuinigd op huishoudelijke hulp. Met instemming van de ELP is hiervoor een extern bureau, tegen de nodige kosten natuurlijk, ingehuurd. De uitkomst is dat mensen minder ondersteuning krijgen. Het gaat hierbij niet om mensen die wel zelf hulp kunnen betalen. Dat wordt niet aangepakt. Nee het gaat om mensen die dat niet kunnen.

Boven op deze bezuiniging, wil de ELP dat er 3% verder bezuinigd wordt om de WMO. Zonder dat daarbij overigens aangegeven wordt waarop. De ELP heeft gebrek aan zelfkritiek en bovendien grotendeels verantwoordelijk voor het beleid waarop kritiek wordt geuit.

A.P. van Dijk, Drachten