Harmonisering uitvoering schulddienstverlening in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

BUITENPOST/BURGUM Vanaf 1 januari 2021 voeren de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen de uitvoering van de schulddienstverlening gezamenlijk uit.

Tot voor kort voerde de gemeente Achtkarspelen de schulddienstverlening volledig in eigen beheer uit. In de gemeente Tytsjerksteradiel lag de uitvoering volledig bij Kredietbank Nederland.

Vaak is een inwoner die gebruik maakt van schulddienstverlening ook hulp op andere gebieden nodig. Denk aan geldregelingen voor minima of ondersteuning bij het vinden van een baan. Door een integrale aanpak verwachten de gemeenten inwoners nog beter te kunnen helpen om zo veel mogelijk zelfredzaam te worden. De gemeenten willen de inwoners hierbij nog beter ondersteunen.

Betrokkenheid Kredietbank

Nederland Kredietbank Nederland voerde de schuldhulpverlening de afgelopen jaren naar tevredenheid uit. De kennis en expertise op het gebied van schuldregelingen zal dan ook in de nieuwe situatie worden ingezet voor de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel.

Op het moment dat er sprake is van problematische schulden zal Kredietbank Nederland worden ingeschakeld voor een oplossing voor deze schulden. De collega’s schulddienstverlening blijven ook gedurende dit traject contactpersoon voor de inwoners van beide gemeenten.