Burgemeester Jan Rijpstra: ‘Met elkaar leven en niet langs elkaar’

DRACHTEN Burgemeester Jan Rijpstra heeft dinsdag tijdens de raadsvergadering zijn nieuwjaarsspeech gehouden. Hier de tekst:

Wat wordt 2021 voor een jaar? Het jaar van de eigen kracht? Het jaar van de verandering? Het jaar van een finale breuk met het verleden? De mens is een geboren aanpasser. We zijn creatief als het om het zoeken naar nieuwe wegen gaat, naar oplossingen. Dat is iets wat we in ieder geval het afgelopen jaar hebben ondervonden en geleerd. Ik zag en zie dat mensen elkaar niet in de kou laten staan, dat er samenwerking wordt gezocht en gevonden om de vraagstukken en problemen het hoofd te bieden.

Ik heb het gezien, gehoord, gevoeld en besproken in bijvoorbeeld het ziekenhuis, in de verzorgingstehuizen, in het onderwijs, bij de ondernemers, in het gemeentehuis en bij mensen thuis. En bij heel veel was er de strijdlust, om de pandemie het hoofd te bieden en zich te houden aan de zware en vervelende maatregelen, die ons worden opgelegd – en wat velen van ons nog nooit zo hebben meegemaakt. Dat komt wel even ‘binnen’ en roept vragen op en ook tegendraads gedrag. Ik heb heel veel respect voor u die zich aan de voorschriften en regels blijft houden (zoals bij oud en nieuw)! Ik heb veel waardering voor alle hulpverleners, verplegend en verzorgend personeel, medici en iedereen die betrokken is in de Veiligheidsregio Fryslân die een bijdrage leveren om de pandemie te lijf te gaan en er voor ons zijn.

Ik ben ervan overtuigd dat wij in 2021, het jaar van de verandering, kansen gaan krijgen en kansen zullen pakken.

Smallingerland: Drachten en de dertien prachtige dorpen, is een gemeente met groot aantal sterke punten: het unieke woon- en leefmilieu, met water, verschillende historische landschappen, grote innovatieve bedrijven die voor de hele wereld produceren, hoogwaardige stedelijke voorzieningen met een groot verzorgingsgebied, zoals De Lawei, De Welle en straks ons nieuwe zwembad, uniek is het aantal sportaccommodaties, ziekenhuis Nij Smellinghe en het ROC Friese Poort, het nieuw te bouwen cluster voor scholen in het speciaal basis- en voortgezet onderwijs en de scholen voor het voortgezet onderwijs en het praktijk onderwijs.

Daarnaast het centrum van Drachten, met nog steeds een groot winkelaanbod, dat veel vernieuwingspotentie heeft. Grote partijen zijn bereid zich te verbinden aan de verdere ontwikkeling van Drachten, door zelf en samen te investeren in innovatie, onderwijs en technologie. Dan heb ik het onder andere over het Innovatie Cluster Drachten, het ziekenhuis Nij Smellinghe, het ROC Friese Poort en zelfs de Rijksuniversiteit Groningen die komend jaar in het verbouwde AA gebouw bij Philips samen met het ICD een mastertrack Smart Factories realiseert. De mogelijke komst van de Lelylijn zal de positie van Drachten als woon-, leef- en werkstad in een stroomversnelling brengen. In het Noorden moeten we gezamenlijk vol gaan voor deze unieke kans. De samenwerking tussen diverse gemeenten, provincie en VNO-NCW en MKB verloopt voorspoedig.

Velen van u roepen het al jaren, op dit alles moeten we trotser zijn. En we moeten het aan de rest van (Noord) Nederland vertellen. Dat gaan we doen, en snel ook. We zijn al ver met de ontwikkeling van een uitgekiende marketing strategie. Deze is in concept klaar en gaan we binnenkort met belanghebbenden en raadsleden bespreken. We gaan daarmee Drachten en de 13 dorpen beter voor het voetlicht brengen, elk met zijn eigenheid en kwaliteit. En ik kan u verzekeren: we wandelen veel door onze gemeente: Drachten en zijn dertien dorpen zijn uniek! Kijk om je heen en geniet!

We kijken vooruit, ontwikkelen een strategie en bouwen aan onze toekomst. En natuurlijk, veranderen moet je willen. Daar is moed voor nodig. Ook in de politiek. Ik zou ook deze gemeenteraad expliciet willen noemen: de 31 raadsleden, de fractievertegenwoordigers en de mensen in de steunfractie. Veel inwoners weten niet wat het betekent om raadslid te zijn. En gaat heel veel tijd in zitten en is niet altijd makkelijk te combineren. Raadsleden mogen best wat meer waardering krijgen. Ook al gaat niet altijd alles goed. Veel gaat wél goed. Dank aan ieder voor de inzet in het afgelopen jaar en ik ga ervan uit dat u als raad en het college het komend jaar gezamenlijk een prestatie van formaat zullen neerzetten als het bijvoorbeeld gaat om de financiën op orde te krijgen en te houden en een fundamentele discussie gaat voeren over wat wel en wat geen gemeentelijke kerntaken zijn. Maar sta vooral open voor elkaars argumenten.

In de vergaderingen van de raad hoort het debat thuis en worden er besluiten genomen. Zichtbaar voor iedereen en met ook de verantwoording aan de kiezer. De kiezer, die in maart naar de stembus mag voor de Tweede Kamerverkiezingen, houdt niet van achterkamertjes, houdt niet van geritsel en cliëntalisme. U raadslid bent volksvertegenwoordiger maar u bent geen belangenbehartiger. U bent het aanspreekpunt en maakt uw keuzes op basis van informatie en afwegingen. En dat betekent dat u ook een nee mag verkopen.

Beste leden van de raad en inwoners, ik denk dat ik uw gedachten kan verwoorden door te stellen: Ik hoop dat de vaccinatie succesvol gaat worden, dat we 2021 met een positief vooruitzicht kunnen ingaan. Dat we de nieuwe ervaringen in deze pandemie van het afgelopen jaar kunnen gebruiken en toepassen in ons leven. Het allerbelangrijkste is dat we ons beseffen dat we met elkaar leven en niet langs elkaar. En dat we elkaar nodig hebben en initiatief nemen!

Zoals Paul van Vliet schreef:

Als wij niet meer geloven dat het kan, wie dan wel?

Als wij niet meer vertrouwen op houden van, wie dan wel?

Als wij niet meer proberen om van fouten wat te leren

Als wij ’t getij niet keren, wie dan wel?

Als wij niet meer zeggen hoe het moet, wie dan wel?

Als wij niet meer weten wat ertoe doet, wie dan wel?

Als wij er niet in slagen, de ideeën aan te dragen

Voor een kans op betere dagen, wie dan wel?

Als wij niet meer geloven dat het kan, wie dan wel?

Als wij er niet mee komen met een plan, wie dan wel?

Als wij er niet voor zorgen dat de toekomst is geborgen

Voor de kinderen van morgen, wie dan wel?

Als wij onszelf niet dwingen een gat in de lucht te zingen

Waar zij in kunnen springen, wie dan wel?

(Uit: Een gat in de Lucht Theatershow Paul van Vliet 1988.)