Woensdag en donderdag inzameling kerstbomen in Smallingerland

DRACHTEN Kerstbomen kunnen op 6 of 7 januari worden ingeleverd bij een aantal scholen en verenigingen.

Kerstbomen kunnen niet in de groene container. Door de hars zijn de kerstbomen niet geschikt om te composteren. We zamelen ze daarom apart in, zodat de bomen op een milieuvriendelijke manier worden verwerkt. Je kunt je boom ook inleveren tot en met 15 januari bij het ecostation aan De Hemmen.

Scholen en verenigingen die meedoen, krijgen € 0,75 per ingeleverde boom. Lever daarom zoveel mogelijk bomen in. Inzameldata en locaties:

Woensdag 6 januari:

OBS Meander, parkeerterrein aan de achterkant van fietsenzaak De Drait (Dollard-zijde), 08.30 - 14.00 uur.

OBS De Tweespan, De Trisken, Melkkelder, parkeerterrein bij De Skammel, 09.00 - 14.30 uur.

OBS De Tweespan, Himsterhout, veld aan het Grasland bij brievenbus, 09.00 - 14.30 uur.

St Lukas School, Pier Panderstraat 3 Drachten (op de groenstrook – voor aan de weg) tussen school en de kerk, 09.00 - 15.00 uur.

OBS De Swetten, Kuiperssingel 1 Drachten (bij de ingang van de school, net achter de heg), 09.00 - 10.00 uur

Stichting dierenparkje Us Pompeblêd, grasveld bij het bankje van het Haersmaplein). 10.00 - 15.00 uur.

Donderdag 7 januari:

OBS Meander, parkeerterrein aan de achterkant van fietsenzaak De Drait (Dollard-zijde), 08.30 - 14.00 uur.

AC de Wouden, links van het fietspad naar De Morra (zie bord), 09.00 - 14.00 uur.

St Lukas School, Pier Panderstraat 3 Drachten (op de groenstrook – voor aan de weg) tussen school en de kerk, 09.00 - 15.00 uur.

Stichting dierenparkje Us Pompeblêd, grasveld bij het bankje van het Van Haersmaplein, 10.00 - 15.00 uur.

De gezamenlijke scholen in Rottevalle hebben een afwijkende inzameldag. Zie de aankondigingen in het dorp.

In de wijken/dorpen waar geen school of vereniging de kerstbomen inzamelt, staan de medewerkers van de gemeente klaar om je boom in ontvangst nemen:

Woensdag 6 januari:

Drachtstercompagnie, bij parkeerterrein sportvelden, 10.00 - 10.30 uur.

Oudega, bij Multi Functioneel Centrum, 10.00 - 10.30 uur.

De Wiken, bij parkeerplaats Brede School Middelwijk, 10.00 - 11.00 uur.

De Veenhoop / Goëngahuizen, bij school, 10.00 - 10.30 uur.

De Bouwen bij MFC de Bouwen, 10.00 - 11.00 uur.

Burmania en Vrijburgh, bij kunstwerk (boom) in Burmania, 10.00 - 10.30 uur.

De Sanding/ De Wilgen / Smalle Ee, bij garage, 11.00 - 11.30 uur.

De Tike, bij het dorpshuis, 11.00 - 11.30 uur.

De Venen / Driehoek, bij grasveld bij de Slag nabij school, 13.00 - 14.00 uur.

Opeinde, bij ingang sportveld, 13.00 - 13.30 uur.

Folgeren, bij parkeerterrein gymlokaal, 13.00 - 14.00 uur.

Donderdag 7 januari

Houtzaagmolen / Moleneind, 10.00 - 11.00 uur.

Nijega, op hoek Kilometerwei / Swartewei, 10.00 - 10.30 uur.

Centrum en de Singels op Kiryat Onoplein, 10.00 - 11.00 uur.

Kruising Waterlelie / Kalmoes, 10.00 - 10.30 uur.

Boornbergum, bij 't Bynt, 13.00 - 13.30 uur.

Drachtstervaart, bij speelplek K. Schwittertstraat, 13.00 -14.00.

Houtigehage, bij dorpshuis de Huchte, 14.00 - 14.30 uur.