Smallingerland biedt alsnog sluitende begroting aan

DRACHTEN De gemeente Smallingerland heeft het dreigend preventief toezicht afgewend door alsnog een sluitende begroting aan te bieden aan de provincie Fryslân. Zeer recent bleek dat de kosten voor groenonderhoud in Smallingerland minder hard stijgen dan verwacht.

Hierdoor is het voor de gemeente mogelijk de kosten voor het groenonderhoud te verlagen met €100.000. De gemeenteraad van Smallingerland heeft op 15 december 2020 besloten dit bedrag aan te wenden om het begrotingstekort van €85.000 euro te dekken. De provincie is akkoord met de aanpassingen. Dit betekent dat de provincie in 2021 het normale, repressieve, financieel toezicht zal voeren.

Gedeputeerde Sander de Rouwe: “Voor een gemeente van deze omvang was het tekort in de begroting relatief klein, Smallingerland heeft daarom de ruimte gekregen de Begroting 2021 aan te passen. Nu ze dit alsnog zelf gedaan hebben, hoeven wij geen preventief toezicht te houden op deze gemeente. Wel kijken we komend jaar intensief mee met Smallingerland, met name bij de kerntakendiscussie die zij wederom aangekondigd hebben en nu daadwerkelijk handen en voeten moeten gaan geven. Als financieel toezichthouder wil ik benadrukken dat deze discussie van groot belang is voor de toekomst van de gemeente, binnen de beschikbare financiële kaders.”

Niet goed onderbouwd

Begin deze maand werd duidelijk dat de provincie Fryslân de door de gemeente Smallingerland ingediende begroting 2021 als niet-sluitend beoordeelde. De oorzaak hiervan waren twee niet goed onderbouwde stelposten. Met een correctie op deze stelposten ontstond een tekort in de begroting.

Gedeputeerde Staten van provincie zijn verantwoordelijk voor het financieel toezicht op de gemeenten. Als de begroting en jaarrekening op tijd zijn ingezonden en de financiële positie door de provincie als voldoende wordt beoordeeld dan valt een gemeente onder het reguliere, ''repressief toezicht'' (achteraf). Deze vorm van toezicht is in 2021 voor alle Friese gemeenten van toepassing. Voor de gemeente Smallingerland geldt wel dat de provincie als toezichthouder de gemeente in 2021 intensief zal volgen. Dit door middel van ambtelijk en bestuurlijk overleg met specifieke aandacht voor de kerntakendiscussie van de gemeente.