Cliëntenraad Liante: ‘Je ziet mensen gelukkiger worden’

REGIO Wat gebeurt er als jouw vader of moeder, partner, opa of oma of vriend, cliënt is bij een zorginstelling en wil meepraten over de gang van zaken in de organisatie? Vroeger werd dat aangekaart in de hoop dat er wat mee gedaan werd.

Tegenwoordig is dan anders: sinds afgelopen zomer is de stem van de cliënt door een wetswijziging groter dan voorheen. En kunnen, naar cliënten zelf, ook vrienden, ooms, tantes of een goede buur meepraten over het welzijn van de bewoner in de zorginstelling.

‘Super leuk’, zo noemt Annet ter Horst het. Zij is lid van zo’n cliëntenraad van woonzorgcentrum Lycklama Stins in Wolvega. Ze mag zich zelfs de voorzitter noemen. ‘Ik word erg blij van het vrijwilligerswerk. Ik weet wat er speelt en kan op deze manier mijn steentje bijdragen aan een positief leefklimaat’, zegt Ter Horst. En dat is het doel van de cliëntenraden: het nagaan hoe de cliënt zorg- en dienstverlening ervaart om vervolgens verbeterpunten aan te dragen.

Van alles komt voorbij. ‘Nu is het natuurlijk het coronabeleid dat speelt, maar een andere keer is het een tuin die veranderd wordt. Door mijn stem te laten horen namens de cliënten, die vaak te oud zijn om plaats te nemen in de cliëntenraad, zie je de bewoners gelukkiger worden.’

Schoonmaakbeleid

Een concreet voorbeeld: binnen één van de locaties van Zorggroep Liante (met twee vestigingen in Drachten) lieten bewoners weten ontevreden te zijn over het schoonmaakbeleid. In plaats van het toilet schoon te maken, werd ernaar gekeken. Leek hij schoon, dan werd de schoonmaakbeurt overgeslagen. De cliëntenraad ondernam actie, ging in gesprek met Liante, waardoor het beleid aangescherpt wordt. Grote dingen, maar ook kleine dingen worden meegenomen. Alles om het de cliënt zo aangenaam mogelijk te maken.

Vanwege de leeftijd van de cliënten mogen namens hen allerlei personen plaatsnemen in de cliëntenraad. Een vriend, een buurman, dochter, kleinzoon, noem maar op. ‘Iedereen is welkom’, zegt Rindert Postma. Hij is vicevoorzitter van de lokale cliëntenraad De Warrenhove, De Lauwers en ZorgThuis in Drachten en tevens vertegenwoordiger van de centrale cliëntenraad in het Corona Crisis Team van Zorggroep Liante.

Meepraten

Waar de lokale cliëntenraad vooral over rechtstreekse zaken gaat, praat de centrale cliëntenraad mee over gemeenschappelijke belangen. Over alle negen locaties: Sinnehiem in Haulerwijk, Rikkingahof in Oosterwolde, Riemsoord in Appelscha, Krommestede in Noordwolde, Lycklama Stins en Sickenga-Oord in Wolvega en De Warrenhove en De Lauwers in Drachten. En de lokale cliëntenraad over de locaties op zich. ‘Wie zin heeft om mee te denken, een ouder of een vriend in één van de locaties heeft wonen en wil meehelpen om het geheel nog bloeiender te maken, sluit je dan bij ons aan’, roept Postma op. ‘De lijntjes zijn kort en de resultaten geven veel voldoening.’

Voor meer info over de cliëntenraad , mail naar cliëntenraad@liante.nl.