Subsidie voor verkeersveiliger Smallingerland

DRACHTEN Gemeente Smallingerland zet zich in voor de verbetering van de verkeersveiligheid. Afgelopen zomer heeft de gemeente in het kader van de regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021 een subsidieaanvraag ingediend bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Maandag werd bekend dat de aanvraag is toegekend. Dit betekent dat in 2021 gestart kan worden met het veiliger maken van een aantal verkeersituaties in en rond Drachten. De gemeente vindt het belangrijk om te blijven investeren in een veilige omgeving. Maria le Roy, wethouder Verkeer: "Toen de mogelijkheid zich voor deed, hebben wij subsidie aangevraagd voor een aantal verkeersprojecten. We zijn erg blij dat alle aanvragen zijn toegekend want nu kunnen we verder aan de slag met het verkeersveiliger maken van Smallingerland."

De gemeente vroeg subsidie aan voor drie zaken: zebrapad Gauke Boelensstraat, De Kletten en Burgemeester Wuiteweg. De subsidieregeling bestond uit een 'menukaart' met specifieke maatregelen die zich al hebben bewezen op het gebied van verkeersveiligheid. Belangrijk uitgangspunt was dat de maatregelen ook echt op korte termijn uitgevoerd kunnen worden. Op basis daarvan zijn de drie projecten geselecteerd.

Zebrapad

Op de Gauke Boelensstraat is het wenselijk dat bij de aansluiting met de Tjalling Wagenaarstraat een zebrapad komt. Van deze kruising maken onder andere veel kinderen gebruik die richting de sportvelden van VV Drachten fietsen. De Kletten is een drukke fietsroute, met ook veel autoverkeer richting bedrijventerrein De Haven v.v. Voor zowel fietsers als aanwonenden is het veiliger om het gemotoriseerd verkeer te remmen door het aanbrengen van verkeersdrempels.

De Burgemeester Wuiteweg stond op de planning voor rioleringsonderhoud. In combinatie daarmee is de wens om ook extra veiligheidsmaatregelen door te voeren. Door hier te kiezen voor een schuine in plaats van een rechte stoeprand is de kans minder groot dat fietsers vallen.

Uitvoeringsplan

Nu er subsidie is toegekend door het Ministerie kan de gemeente aan de slag met het opstellen van een uitvoeringsplan. De voorwaarde is dat de eigen bijdrage van de gemeente voor alle projecten minimaal even hoog is als de verstrekte subsidie. Voor de Gauke Boelenstraat is dat € 23.000, voor De Kletten € 20.000,- en € 32.200 voor de Burgemeester Wuiteweg. Voor de twee eerste genoemde projecten is de eigen bijdrage in de gemeentebegroting van 2021 geregeld. Voor de Burgemeester Wuiteweg is er nog geen besluit, dit is afhankelijk van het besluit over de aanpak van de riolering. De verwachting is dat in 2021 gestart wordt met het zebrapad op de Gauke Boelensstraat en de verkeersdrempels op de Kletten.