Snel herdruk jubileumboek Boelenslaan - Houtigehage

BOELENSLAAN Enkele weken geleden werd het jubileumboek Boelenslaan - Houtigehage uitgebracht. Dat gebeurde ter gelegenheid van resp. het 100-jarig en 90-jarig bestaan van de dorpen.

Voor dit boek was er al meer belangstelling dan de beide verenignigen voor Plaatselijk Belang hadden verwacht. Nog hetzelfde weekend waren alle 200 exemplaren uitverkocht. Nog een groot aantal belangstellenden meldde zich voor en tweede druk. Inmiddels is besloten een tweede druk uit te brengen.

Het eerste exemplaar van ‘Twa doarpen op ‘e heide’ werd eerder in ontvangst genomen door de burgemeesters van Achtkarspelen en Smallingerland, Oebele Brouwer en Jan Rijpstra die hun waardering uitspraken voor het initiatief van de beide dorpen. Het boek bevat een beschrijving van de historie van de Surhuisterveensterheide en het gebied wat vroeger tot Noord-Drachten behoorde. Het einde van de vervening leidde tot grote werkloosheid in de 19e eeuw en veroorzaakte een schrijnende armoede.

Evangelisten

Evangelisten als dominee J. A.Visscher en de socialist Piter Jelles Troelstra speelden een belangrijke rol bij de bestrijding van de armoede. Het boek beschrijft de sociale ontwikkeling, de bestaansmiddelen en de wijze waarop de heidebewoners zich ontworstelden aan de slechte omstandigheden.

Het boek werd mogelijk gemaakt door bijdragen van onder meer het Durk Pultrum Fonds, het Spavo-fonds, de Vereniging Houtigehage en de gemeenten Achtkarspelen en Smallingerland. De prijs van de 2de druk is €17, het boek is te bestellen bij de verenigingen voor Plaatselijk Belang Boelenslaan (minkeadema@knid.nl) en Plaatselijk Belang Houtigehage (jipultrum@gmail.com)