OWO: samen naar Transitievisie Warmte

REGIO Gemeenten Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf (OWO) werken samen aan Transitievisie Warmte.

In 2050 moeten alle woningen in Nederland van het aardgas af zijn. Koken op gas en je woning verwarmen met aardgas kan dan niet meer. Dat doen we dan met duurzame energie. Zo stoten we minder schadelijke CO2 uit en beperken we verdere klimaatverandering. Maar hoe en wanneer koppel je woningen los van het aardgas? Wat is het alternatief? Wat is haalbaar en betaalbaar voor iedereen?

De gemeenten Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf werken samen aan een Transitievisie Warmte die antwoord moet gaan geven op deze vragen. Gemeenten gaan samenwerken met inwoners en partners.

Tijdspad

De drie gemeenten maken samen een tijdspad voor deze verandering. In dat plan wordt duidelijk wanneer welke dorpen, buurten of wijken van het aardgas af kunnen. De OWO-gemeenten betrekken de inwoners hierbij. De warmtetransitie raakt namelijk iedereen. We gaan daarom samenwerken met inwoners, ondernemers, Plaatselijke Belangen, energiecoöperaties, lokale energie werkgroepen en woningbouwcorporaties, maar ook met netbeheerder Liander. Alles om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Alternatieven

Er zijn nu nog weinig alternatieven voor aardgas. De drie gemeenten onderzoeken samen welke alternatieven voor dit gebied geschikt zijn. Ze werken samen omdat ze op elkaar lijken en met vergelijkbare mogelijkheden en onmogelijkheden te maken hebben. Zo passen bijvoorbeeld oplossingen die in stedelijke gebieden werken hier niet altijd en omgekeerd.

Een aardgasvrije toekomst is een ingrijpende en langdurige uitdaging. Eind 2021 moeten de gemeenten de eerste warmtetransitie-visie hebben vastgesteld. Daarna wordt deze iedere vijf jaar opnieuw bekeken, om in te spelen op nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Begin volgend jaar gaan de gemeenten samen van start met het maken van de visie, waar de belanghebbenden bij worden betrokken.