Politiek Opsterland: steun zwembaden

BEETSTERZWAAG Alle negen raadsfracties van Opsterland hebben maandag tijdens het begrotingsdebat een motie over zwembad De Delte in Gorredijk gesteund.

De fracties stellen dat de zwembaden in Opsterland een belangrijke functie hebben in het kader van de leefbaarheid en de voorzieningen in de dorpen. De zwembaden, die door vrijwilligers worden geëxploiteerd, moeten ondanks de coronacrisis in 2021 waar nodig gesteund worden met eventuele extra maatregelen.

De fracties willen dat B en W voor 2021 een incidentele subsidie ter hoogte van maximaal € 20.000 voor het zwembad De Delte verstrekken i.v.m. de onzekerheid die ontstaat door de coronacrisis. Naar de strekking van de subsidieverordening zal de subsidie afgerekend worden op basis van het exploitatietekort.

Het benodigde bedrag moet komen uit de incidentele middelen vanuit het rijk voor coronacompensatie. Begin 2021 moet het college van de fracties in overleg met het stichtingsbestuur m.b.t. de continuïteit op korte en lange termijn van ‘De Delte’. Daarbij moet het college duurzaamheid een belangrijke plek geven.