Harkboot in de strijd tegen vederkruid

DRACHTEN De laatste jaren wordt de groei van waterplanten in veel Drachtster vijvers zo overdadig, dat sommige ervan in de zomermaanden volledig zijn dichtgegroeid.

Het gaat hier om een invasieve exotische plantensoort; namelijk ongelijkbladig vederkruid. Deze van oorsprong aquariumplant hoort niet in de vijvers thuis en heeft hier geen natuurlijke vijanden. Mede door de warme zomers van de laatste jaren groeit het erg hard. De inheemse plantengroei wordt overwoekerd en die is dan ook langzamerhand aan het verdwijnen.

Een ander probleem is, dat het recreatief gebruik van de vijvers op veel plaatsen niet meer mogelijk is. Varen is onmogelijk en zwemmen zelfs gevaarlijk omdat men makkelijk verstrikt kan raken in de taaie planten. Ook hengelen is eigenlijk alleen in de late herfst en winter een optie.

Alternatief

De oorspronkelijke methode, om deze met de maaiboot te verwijderen, werkt maar tijdelijk en volstaat eigenlijk niet meer met een keer per jaar. Op initiatief van de Drachtster Hengelsportvereniging ‘Voorwaarts’, die met ruim 5000 leden de visrechten huurt van de gemeente, wordt nu een alternatieve methode toegepast.

De Harkboot is een variant op de oorspronkelijke maaiboot, die niet maait, maar de wortels van de exoten verwijdert. Het bedrijf werkt volgens een ecologisch werkprotocol. Buiten de provincie zijn met deze methode al goede resultaten geboekt. Doel is het laten terugkomen van de oorspronkelijke plantengroei en daarmee een gezond evenwicht in de vijvers.

Twee vijvers

De hengelsportvereniging wil haar leden graag in de gelegenheid stellen om vlak bij huis een hengeltje uit te gooien. Daarom wordt op kosten van de vereniging, met financiële ondersteuning van Sportvisserij Fryslân èn Sportvisserij Nederland door de gemeente een proef uitgevoerd in twee vijvers om het effect van deze alternatieve aanpak te kunnen meten.

De mannen van de Harkboot zijn momenteel druk bezig met het verwijderen van de planten.