Tóch nog op wereldreis!

DRACHTEN In het kader van het thema van de kinderboekenweek ‘En Toen?’ werken onderwijsadviesbureau Cedin uit Drachten en uitgeverij Regaad samen.

Ze komen met een fantastisch leesbevorderingsproject voor alle groepen 8 van het netwerk drietalige basisscholen (3TS). Alle netwerkscholen krijgen een klassenset van het prachtige stripboek “In wrâldreis yn 80 dagen,” compleet met docentenhandleiding en lesbrief. “Sa wolle wy de drompel om bern Frysk lêze te litten sa leech mooglik meitsje en skoallen helpe harren oanbod op oarder te krijen”, zegt onderwijsadviseur Eelke Goodijk.

In het spannende stripboek, dat voor het project een nieuwe oplage krijgt, gaat de Engelse gentleman Phileas Fogg een weddenschap aan om in 80 dagen om de wereld te reizen. Vandaag de dag een fluitje van een cent maar in de tijd van Fogg (1872) een hele opgave, overal op de wereld liggen spannende avonturen op de loer.

Het boek is bruikbaar bij vakken als geschiedenis, aardrijkskunde en wereldburgerschap, maar natuurlijk ook gewoon bij het vak Fries. Zo kunnen de kinderen in deze tijd toch nog een beetje op wereldreis terwijl ze ook nog Frysk leren. “Dêr leit de takomst fan it Frysk yn it ûnderwiis,” volgens onderwijsadviseur Aant Jelle Soepboer, “by it fuortsterkjen fan it fak Frysk mar seker ek by it yntegrearjen fan it Frysk yn oare fakken.” Eind november zal het project naar verwachting bij de scholen liggen!