Dames De Sweach wijken uit naar Gorredijk

BEETSTERZWAAG Het damesteam van VV De Sweach wijkt uit naar sporthal De Skans in Gorredijk.

Vanwege de late speeltijd verhuizen de dames van sporthal Lyndensteyn in Beetsterzwaag naar De Skans. De Sweach startte vorig seizoen met dit dames zaalteam, en was na een gewenningsfase de runner-up in competitie.

Na de jaarwisseling werd er eenmaal gelijk gespeeld en 5 keer gewonnen, met een verdienstelijke 5de plek in de competitie. COVID-19 deed de opmars in de competitie stoppen. De start van dit seizoen 2020/2021 in competitie is weer begonnen, vanwege het late tijdstip haakten er enkele dames af en ook verhuizing vanwege studie bracht het team op een minimaal aantal speelsters.

Er is in de nabije omgeving gezocht naar een eerder tijdstip, dit was nog mogelijk in De Skans. De wedstrijden beginnen daar om 20.15 uur op dinsdagavond. Het team kan overigens nog versterking gebruiken (vanaf 16 jaar). Uitwedstrijden zijn ook op doordeweekse dagen., meestal tussen 19.00 en 21.00 uur. Voor meer info: Tjidsger Meetsma, mailadres: demeet12@yahoo.com