Cichoreifabriek herleeft in Drachten

DRACHTEN Op de driesprong Zuiderdwarsvaart/Fabriekslaan is onlangs een bijzonder kunstwerk onthuld. Onderdeel van dit kunstwerk vormen twee molenstenen afkomstig van de cichoreifabriek 'Werkmanslust’ die hier heeft gestaan en die tussen 1845 en 1895 'surrogaatkoffie’ vervaardigde.

Het is aan deze cichoreifabriek dat de Fabriekslaan haar naam te danken heeft, iets wat bij maar weinig Drachtsters bekend is. Maar vanaf nu wordt dit wel anders. Het initiatief om de molenstenen terug te halen naar de Fabriekslaan ontstond enkele jaren geleden tijdens een bewonersavond die door sociaal verhuurbedrijf Woonfriesland en de gemeente Smallingerland samen met bewoners werd georganiseerd ter afsluiting van de renovatie van de wijk De Bouwen.

Smelne's Erfskip gaf die avond een presentatie over de geschiedenis van de cichoreifabriek, waarin onder meer werd verteld dat twee molenstenen uit deze fabriek terecht waren gekomen op het terrein van ziekenhuis Nij Smellinghe.

Molenstenen

Na afloop van de presentatie ontstond bij enkele bewoners spontaan het idee om de twee molenstenen naar (bijna) de oorspronkelijke plek terug te brengen. Samen met Smelne's Erfskip werd een projectgroep gevormd om dit idee te realiseren waarbij ook de gemeente Smallingerland haar medewerking toezegde. Toen ook Nij Smellinghe toestemming gaf om te stenen te verplaatsen werd aan kunstenaars Anne en Roelie Woudwijk gevraagd om een ontwerp voor het kunstwerk te maken.

Dit ontwerp, waaraan ook kinderen uit de Fabriekslaan hebben bijgedragen, werd door de projectgroep met enthousiasme omarmd. En nadat zowel van het Iepen Mienkipsfûns als de gemeente Smallingerland een bijdrage werd verkregen konden beide kunstenaars aan de slag.

De onthulling van het kunstwerk werd verricht door gedeputeerde Douwe Hoogland, wethouder Robin Hartog Heys van der Lier en (niet zichtbaar) en Baukje en Jan Feenstra, twee kinderen uit de Fabriekslaan.