Eeuw oud Fries jacht ‘Waldfûgel’weer in de vaart

DRACHTEN Het Friese jacht de ‘Waldfûgel’ is onlangs na een grondige restauratie weer in de vaart genomen op Buitenstvallaat. Het honderd jaar oude schip dreigde een paar jaar geleden verloren te gaan.

Stichting Varend Cultureel Erfgoed Ronde- en Platbodemjachten Wijde Ee e.o. is er in geslaagd om het schip dat een grote historische waarde heeft, in 2018 aan te kopen en dankzij subsidies en steun van donateurs grondig te laten restaureren. Het schip is nu weer in volle glorie hersteld en daar is bij de bijeenkomst op de scheepswerf van van der Werff op Buitenstvallaat op feestelijke wijze aandacht aan besteed. Daarbij is ook het eerste exemplaar van het gedenkboek “Waldfûgel 1920-2020” aan Maria le Roy, locoburgemeester van Smallingeland, overhandigd.

Het Friese jacht is in 1919/1920 gebouwd op de scheepswerf van J.O. van der Werff op het Buitenstverlaat nabij Drachten. Dit honderd jaar oude schip was al een aantal jaren niet meer in gebruik en dreigde in verval te raken. Vanwege de grote historische waarde heeft de Stichting Varend Cultureel Erfgoed Ronde- en Platbodemjachten Wijde Ee e.o. in 2018 besloten om fondsen te werven om het schip aan te kopen en te restaureren.

Fraai

Het Friese jacht is als scheepstype waarschijnlijk pas halverwege de 19e eeuw ontstaan als een variant van de Friese ronde schepen. De Friese jachten worden tot de fraaiste schepen op de Friese wateren gerekend. Dankzij de geringe diepgang zijn zij bij uitstek geschikt voor het zeilen op ondiepe meren.

Na het overlijden van de vorige eigenaar werd het schip niet meer gebruikt en ging snel in conditie achteruit. De Stichting Varend Cultureel Erfgoed Ronde- en Platbodemjachten Wijde Ee e.o. heeft dit Friese jacht willen behouden voor de toekomst. Met hulp van subsidies en de steun van donateurs is het schip door de stichting aangekocht en is een restauratieplan gemaakt.

De restauratie is uitgevoerd door Roelof van de Werff, kleinzoon van de oorspronkelijke bouwer, samen met vrijwilligers. Daarnaast is een gedenkboek, getiteld “Waldfûgel 1920-2020”, geschreven door maritiem schrijver Dirk Huizinga. Het schip zal in de toekomst o.a. worden ingezet voor educatieve activiteiten, representatieve doeleinden (o.a. promotie bij watersportevenementen) e.d.