Koninklijk paar geboeid door regio

TIJNJE Koning Willem-Alexander en koningin Máxima werden tijdens het bezoek aan drie gemeenten in Zuidoost Friesland uitvoerig geïnformeerd over duurzaamheid, landbouw en taal en cultuur.

Het paar bezocht initiatieven van ondernemers en bewoners die de leefbaarheid in de regio vergroten. Ze lieten zich door ‘grutske’ Friezen op boeiende wijze informeren over de Regio Deal Zuidoost Friesland, over wat er leeft en speelt in ‘het andere Friesland’.

In het Biosintrum in de gemeente Ooststellingwerf werd gesproken over de Regio Deal. Ellen van Selm, burgemeester van Opsterland en woordvoerder namens de regio legde uit dat de Regio Deal een stevige impuls geeft aan Zuidoost Friesland door samen met de mienskip de dorpen en het landschap nog sterker te maken. ‘We zijn er achter gekomen dat als je kijkt van oost naar west, je dan de identiteit en samenhang in de regio ziet. We hechten in onze regio enorm aan het vitaal platteland en daar hebben we met het Koninklijk Paar over gesproken’.

Levende voorbeelden

Ittje Wolthers-Meinsma, vrijwilliger van It Damshûs in Nij Beets vertelde over de unieke regio, over het gevoel van ‘trots zijn op je afkomst’ en dat dat alles te maken heeft met turfwinning en armoede die er vroeger was in deze regio. Fokko Bosker, natuurjournalist en schrijver over het Noord-Nederlandse landschap vertelde over de beekdalen in de regio waaronder het Koningsdiep/Alddjip. Die zijn vooral belangrijk vanwege landschappelijke waarden, recreatie en toerisme en waterberging.

Dit is waar de Regio Deal sterk op inzet. En op de mienskip, dat is waar het om draait. Ingrid van de Vegte, directeur van het Fries Sociaal Planbureau liet het Koninklijk Paar weten dat Zuidoost Friesland hoog scoort op brede welvaart, juist door de betrokken mienskip en haar mooie landschap. Pieter de Kroon, voorzitter Wijnjewoude Energie Neutraal bevestigde in dit gesprek deze betrokkenheid. Hij ervaart dit in zijn dorp Wijnjewoude waar de inwoners inzetten op samen energie besparen en opwekken.

‘Grutsk’ op de regio

Naast het rondetafelgesprek over de Regio Deal kregen de koninklijke gasten een rondleiding over het Ecomunitypark in Oosterwolde en werden ze bijgepraat over nieuwe plannen en ontwikkelingen voor een duurzame toekomst. Eén van de projecten in de Regio Deal is het opzetten van een regionaal leer- en kenniscentrum bodem in het Biosintrum.

In de middag stond de toekomst van de landbouw en de Fryske taal en cultuur centraal. De gasten voerde in de gemeente Opsterland gesprekken met jonge agrariërs uit de regio over de toekomst van de landbouw en de uitdagingen waar de nieuwe generatie in deze sector voor staat. In het Drachtster Lyceum hebben ze over het Frysk in het onderwijs en in de samenleving gesproken (foto’s zie elders op de site).

Skûtsjesilen

In De Veenhoop, waar de oorsprong van het skûtsjesilen ligt, gingen koning en koningin aan boord van startschip ‘Zevenwolden’. Op het water was een kleine variant van de SKS-silerij gehouden, dit onder bekijks van veel passanten. Toch een hoogtepuntje voor de zeilers, die de wedstrijd deze zomer aan hun neus voorbij zagen gaan.