Vijfjarig SkulpCafé Drachten weer van start

DRACHTEN Het Skulpcafé gaat vanaf 23 september weer van start. Mensen die geraakt zijn door kanker zijn iedere woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur welkom in locatie de “Werkplaats” aan het Kiryat Onoplein 85a in Drachten.

''Het is fijn dat het SkulpCafé Drachten vanaf eind september weer heropend is‘’, zegt teamleider Anneke Jonker, , Dankzij de inzet van onze vrijwilligers konden een aantal activiteiten doorgaan, zoals de workshop papaverbollen van terracotta klei, Kunst door de Brievenbus en wandelen met gastvrouwen. Ook boden onze vrijwilligers telefonische en digitale ondersteuning’’.

Koffie, thee en fruit staan klaar. Gasten kunnen met de andere gasten praten, of op eigen gemak en tempo de zaak eerst een beetje verkennen. Daarnaast zijn er activiteiten op creatief en informatief gebied. Ook worden de externe activiteiten zoals wandelen, high tea, schilderen, speksteen workshops en bloemschikken weer voortgezet. Onlangs is het vijfjarig bestaan van Stichting De Skulp gevierd.

Diagnose kanker

In 2019 hebben 118.500 Nederlanders de diagnose kanker kregen, 2000 meer dan in het jaar daarvoor. In Friesland gaat het om 4.730 mensen. De diagnose kanker kan veel teweeg brengen bij mensen die geraakt zijn door kanker. De Skulp wil naast een warm welkom en een veilige prettige plek, vooral ondersteuning bieden aan iedereen in Fryslân, die te maken krijgt met kanker. ok partners, kinderen, vrienden, mantelzorgers en nabestaanden zijn van harte welkom bij alle activiteiten.

De gastvrouwen/-mannen van De Skulp doen dit door, naast het bieden van een luisterend oor, het organiseren van activiteiten, themabijeenkomsten en een wekelijks SkulpCafé voor mensen met deze levensbedreigende ziekte en hun naasten. Het doel is gasten te helpen hun eigen kracht weer te hervinden en weer een nieuwe balans te vinden in hun leven.

Op laag pitje

Door de coronacrisis stonden de activiteiten de afgelopen maanden op een laag pitje. Teamleiders en gastvrouwen onderhielden in deze periode telefonisch en per mail contact met gasten die zich hiervoor aanmeldden. De Skulp volgt hierbij de richtlijnen van het RIVM om het zo veilig mogelijk te maken voor ons allemaal. Dat betekent dat u zich van te voren moet aanmelden voor een bezoek en/of een activiteit.

Belangstellenden kunnen zich opgeven via aanmeldingen&deskulp.nl (graag datum doorgeven, waarna een van de gastvrouwen contact opneemt). Zie voor meer informatie en activiteiten www.deskulp.nl.