Koninklijk paar krijgt les Frysk op Singelland Het Drachtster Lyceum

DRACHTEN Koning Willem Alexander en Koningin Maxima hebben donderdag tijdens hun bezoek aan de provincie een les Frysk gevolgd op Singelland Het Drachtster Lyceum.

Na de begroeting door burgemeester Jan Rijpstra van Smallingerland en vele enthousiaste leerlingen werd het koningspaar begeleid door Pieter Schram, voorzitter College van Bestuur OSG Singelland en mevrouw Audrie Nieborg, rector van Singelland Het Drachtster Lyceum naar het klaslokaal.

Les Frysk

Koning en koningin volgden een les Frysk in een lokaal met 24 (havo/vwo 4/5) leerlingen. De les werd gegeven door mevrouw Ynke Veenstra, docent Friese taal en cultuur. Ynke Veenstra grutsk: “It Keningspear makke hielendal gjin flaters!”

Na de les Frysk vond een rondetafelgesprek plaats met vertegenwoordigers van organisaties die de positie van de Fryske taal versterken. Op bijgaande foto’s van Germ Geersing een impressie van het afscheid.