Weekend Amelend met Wadklokken

DRACHTEN Wadklokken.nl is een klein hobbybedrijfje uit Drachten dat klokken ontwerpt en produceert met afbeeldingen van De Wadden. De winst wordt geheel besteed aan een goed doel.

Indien mogelijk wil dit bedrijfje een lang weekend Ameland organiseren voor iemand of meerderen die om wat voor reden dan ook heel lang niet op vakantie kon/konden. Dit jaar hield Wadklokken.nl van 4 september t/m 7 september het eerste weekend. Jenny Visscher en haar nicht mochten op kosten van Wadklokken.nl genieten van een lang weekend Ameland. Jenny haar man had alzheimer en kwam in juli dit jaar te overlijden. Voor Wadklokken reden genoeg om haar een fantastisch weekend aan te bieden. Op de foto Jenny Visscher en haar nicht Jet (links) samen met Eric en Marianne van Wadklokken.nl op Ameland.