Duiven van De Koerier snel thuis

BUITENPOST Zaterdag 12 september waren 282 duiven ingekorfd door 9 leden van PV De Koer, en wel voor de natoervlucht vanuit Burdinne Heron. Dit was tevens de laatste vlucht van dit seizoen. De gemiddelde afstand bedroeg 307 km.

De uitslag: 1. Jenna Bosma (64 mee) 22 pr.d; 2. Tj. & A. Bosma (20) 7 pr.d; 3. J. Koehoorn (80) 27 pr.d; 4. H. Hoekstra (11) 4 pr.d; 11. Ype Hemstra (22) 8 pr.d; 27. H. Gulmans (31) 11 pr.d; 54. H. Bosma (2) 1 pr.d; 64. A. Henstra (10) 4 pr.d; 82. U. Riemersma (42) 14 pr.d.