CvdK Brok: prima indruk van Opsterland

GORREDIJK Opsterland liet donderdag zien dat het barst van de vitaliteit, dit in het kader van het werkbezoek van Commissaris van de Koning Arno Brok.

Tijdens het officiële ambtsbezoek ontving het college de CvdK bij Maatwurk Ondersteuning in Gorredijk. Jetze en Onno van Maatwurk vertelden over de dagbesteding die zij bieden aan mensen met een beperking. Ooit begon Maatwurk met acht mensen, maar inmiddels begeleiden zij 65 mensen met een beperking en groeien ze nog steeds. Jetze de Vries: “Het is zulk dankbaar werk als je ziet hoe blij mensen zijn dat ze mee kunnen doen in de maatschappij.”

Bij ’t Spikerplak in Lippenhuizen vertelden Willem en Johan kort over het onderkomen van de Spikerpakkenband, die samen met andere culturele instellingen het oude dorpshuis van de gemeente heeft overgenomen met de bedoeling er een Cultuurhuis van te maken.

Energietransitie

Aansluitend aan de bedrijfsbezoeken sprak de Commissaris op het gemeentehuis met het college en met de fractievoorzitters. De gesprekken gingen onder meer over de energietransitie, de tekorten in het sociaal domein en ook over de toekomst van het bestuur.

Het was volgens allen een geslaagd bezoek. “Opsterland is een ambitieuze en creatieve gemeente, waar ik mij als rijksheer geen zorgen over hoef te maken”, concludeerde Brok.