Leerlingen van Kentalis de Skelp in Drachten lezen volop deze zomer

DRACHTEN Voor de zomervakantie heeft een aantal leerlingen van Kentalis de Skelp een Vakantieleestas ontvangen van de Bibliotheek in Drachten. Als een kind zes weken niet leest, loopt je het risico dat het na de zomer, wat lezen betreft, weer helemaal terug bij af is. Dit wordt ook wel de beruchte ‘leesdip’ genoemd.

Op de Skelp zitten leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en slechthorende leerlingen. Een kind met een TOS heeft bijvoorbeeld grote moeite met praten of het begrijpen van taal. De taal/spraak- en leesontwikkeling verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten.

Daarom is het juist voor deze leerlingen extra belangrijk om door te lezen in de zomervakantie, zodat ze hun leesvaardigheid behouden. Deze jongens uit groep 3 hebben van Bibliotheek Drachten allemaal een tasje gekregen met daarin leesboekjes op hun eigen leesniveau. Hier hebben ze de afgelopen weken volop gebruik van gemaakt.

Ze zijn daardoor helemaal klaar voor het nieuwe schooljaar.