Lyndenstein: maatschappelijk betrokken

BEETSTERZWAAG Friesland een provincie van boerderijen en kerken? Ja, maar er is veel meer. Zoals prachtige staten en stinzen. Elke week bezoekt Peter Nieuwenhuijsen een andere. Deze week Lyndenstein.

Kom je Beetsterzwaag vanuit het westen binnen, dan sta je, na de Fockensstate, versteld van het reusachtige monumentale gebouw Lyndenstein, waar ook nog eens een grote ‘overtuin’ bij hoort, een tuin aan de overkant van de Hoofdstraat. Een 18e-eeuwse Neptunus heet ons hier welkom. Lucas Psz. Roodbaard heeft in deze tuin voor de vloeiende lijnen gezorgd…. Probeert u zich het gebouw eens voor te stellen met een verdieping minder. Zo zag het er namelijk uit tot 1915: een veel gebruikelijker ontwerp. De architecten die het gebouw vervolgens hebben verhoogd, hebben een uitstekende prestatie geleverd. Er kwam een verdieping bij, het fronton (de driehoek) ging omhoog en het resultaat was dat het gebouw zowel mooi als bijzonder werd.

De verhoging maakte het beter mogelijk het gebouw te herbestemmen: het werd een kinderziekenhuis. Laat één van de kinderen het maar vertellen. „Wij kunnen hier worden verpleegd dankzij freule Cornelia. Die hielp hier arme, zieke kinderen uit de buurt, die hadden tbc. Maar ze werd toen zelf ziek en ze ging al heel jong dood. Ze werd maar 20 jaar oud. Haar ouders, de baron en barones Van Lynden, vonden toen dat ze van dit huis een kinderziekenhuis moesten maken, als ze zelf doodgingen. Ter ere van hun enig kind. Zielig en mooi. Ik ben bijna beter, over een paar daagjes mag ik naar huis.”

Van kinderziekenhuis werd Lyndenstein revalidatiecentrum, nu ook voor volwassenen. Wel is er op het terrein nog een school (basis- en voortgezet onderwijs), namelijk voor kinderen met een beperking. Er is een manege en een logeeraccommodatie, ook voor kinderen en jongeren met een beperking. Van groot belang is ook de revalidatie na het ontstaan van hersenletsel. Eigenlijk is het aantal zorgactiviteiten van Lyndenstein te groot om allemaal op te noemen. Dat maakt dat er ook heel wat kantoren nodig zijn: het monumentale pand is daar de plaats voor. De overtuin is openbaar, net als verderop de overtuin van het Lycklamahûs.

Tekst: Peter Nieuwenhuijsen

Prijsvraag

Rondom de Friese staten en stinzen wordt ook een prijsvraag gehouden. Te winnen valt een vorstelijke overnachting in een van de mooiste B&B’s van Friesland: Huize Boschoord in Sint Nicolaasga. Ga voor deelname naar https://drachtstercourant.nl/artikel/1112157/prijsvraag-staten-en-stinzen-win-een-vorstelijke-overnachting.html