Glinstrastate: multifunctioneel

Friesland een provincie van boerderijen en kerken? Ja, maar er is veel meer. Zoals prachtige staten en stinzen. Elke week bezoekt Peter Nieuwenhuijsen een andere. Deze week Glinstrastate.

BURGUM Als ik van het centrum van Burgum naar de bijzondere en mooie Kruiskerk loop, kom ik langs een groot wit gebouw met aardig wat openbaar groen eromheen. Glinstrastate staat erop. De naam Glinstra is een bekende naam in de Friese historie; ik heb ook wel een lid van deze adellijke familie in het Fries Museum gezien, althans zijn portret. Alleen, ze woonden helemaal niet op deze plek. Hoe komt dit gebouw dan aan deze naam?

Het is gebouwd voor mr. Adrianus Eldering Ferf, in 1855. De familie Ferf was in de 19e eeuw niet onbelangrijk voor Burgum, onder meer dankzij dominee Horatius Nieubuur Ferf die meer dan veertig jaar het ambt uitoefende. Er kwamen andere eigenaren en een van hen was (in 1914) burgemeester Bothenius Lohman, zoon van Clara van Sminia en verwant met de inmiddels uitgestorven familie Van Glinstra. Hij verving de bestaande naam Philaleatheia (‘Vriend van de waarheid’) door Glinstrastate.

Grafkelder

Mr. Eldering Ferf hield ervan zijn zaakjes voor elkaar te hebben. Daarbij keek hij ver vooruit: de plaats waar zijn graf zou komen en de graven van zijn verwanten. De wensen die hij bij de Kruiskerk indiende, gingen kerkvoogd boer Haisma echter te ver en hij hield voet bij stuk. Maar de jurist Ferf was ook niet voor één gat te vangen en nam toen het besluit op eigen grond een grafkelder te laten bouwen. Die grond lag trouwens vlakbij de boerderij van Haisma…

De grafkelder is er nog (rijksmonument, Schoolstraat 105) en ook de tot woning geworden Oranjerie van Glinstrastate is een rijksmonument (Schoolstraat 77). De state is een paar jaar geleden eigendom van de gemeente geworden en verenigt nu een aantal functies: Stichting Sociaal Cultureel Werk Burgum, met activiteiten voor en met kinderen, tieners, jongeren, volwassenen, vluchtelingen, mensen met een verstandelijke beperking en senioren. Er is een filmhuis en je kunt er een grote of kleine zaal huren.

Peter Nieuwenhuijsen

Prijsvraag

Rondom de Friese staten en stinzen wordt ook een prijsvraag gehouden. Te winnen valt een vorstelijke overnachting in een van de mooiste B&B’s van Friesland: Huize Boschoord in Sint Nicolaasga. Ga voor deelname naar https://drachtstercourant.nl/artikel/1112157/prijsvraag-staten-en-stinzen-win-een-vorstelijke-overnachting.html