Wout van Vulpen directeur Noardlike Fryske Wâlden

REGIO Wout van Vulpen is per 15 juli benoemd tot algemeen secretaris/directeur van het bureau van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden.

Na ruim 8 jaar bestuurslid en secretaris van de vereniging te zijn geweest, maakt hij de overstap van het bestuur naar het bureau van de vereniging. De medewerkers van het bureau in Buitenpost zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van zowel Agrarisch- als Particulier Natuur- en Landschapsbeheer.

Op het bureau werken elf (parttime) medewerkers. Naast het Natuur- en Landschapsbeheer werken zij aan projecten en communicatie. Wout van Vulpen was naast secretaris ook vice-voorzitter en kent de vereniging in al haar facetten.

Opvolger

Wout van Vulpen wordt in het bestuur opgevolgd door Jurjen Visser. Met Jurjen Visser krijgt de vereniging een ervaren bestuurder met kennis van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) in het Algemeen Bestuur. Jurjen Visser is melkveehouder en zelf ook beheerder van elzensingels. Hij is woonachtig in Drachtstercompagnie en vertegenwoordigt in het bestuur de afdeling Smelne`s Singellân. De benoemingen zijn vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering op 14 juli.

De Noardlike Fryske Wâlden is een vereniging met als werkgebied Noordoost-Fryslân en Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. Het overgrote deel van de bijna 800 leden, boeren en particulieren, zorgt met (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer voor het behoud van dit bijzondere landschap en de boerenlandvogels. De vereniging streeft naar een vitale landbouw, midden in de ‘mienskip’, die is vervlochten met het cultuurhistorische landschap en bijbehorende natuurwaarden.