Cadeau voor kinderopvang Esther

WIJNJEWOUDE Wethouder Libbe de Vries heeft vrijdag een cadeau uitgereikt aan de kinderen en de leidsters van Kinderopvang Esther in Wijnjewoude.

Het is een bedankje voor zowel de inzet van de peuteropvangorganisaties bij het ontwikkelen van het nieuwe voor- en vroegschoolse educatiebeleid (VVE-beleid) én voor hun inzet op het hoogtepunt van de corona-maatregelen.

Per 1 augustus gaat er een wetswijziging in op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie. Daarom is er in OWO-verband (Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland) een nieuw VVE-beleidskader opgesteld in samenspraak met peuteropvangorganisaties, het onderwijs en de Jeugdgezondheidszorg. ‘Het is voor jonge kinderen belangrijk om naar de peuteropvang te gaan. Hier kunnen ze zich samen met andere kinderen spelenderwijs ontwikkelen’, vertelt wethouder De Vries.