Fietsroute Opsterland langs bloemenranden

BEETSTERZWAAG Vanaf 3 juli is het mogelijk om in en rond Gorredijk en Beetsterzwaag langs bloeiende akker- en weilandranden te fietsen. De route wordt op deze vrijdag om 19:30 uur geopend door wethouder Anko Postma.

En is niet alleen bedoeld om deze zomer te genieten van de explosie aan bloemen, de fietsrondjes zijn er ook om fietsers bewust te maken van de noodzaak voor méér biodiversiteit voor kwetsbare diersoorten.

Er is afgelopen voorjaar vijf kilometer rand ingezaaid met een aantrekkelijk bloemenzaad voor bijen en insecten. Volgens experts gaat het niet goed met de diertjes. Van de wilde bijen is de helft ernstig bedreigd dankzij te weinig voedsel en nestelmogelijkheden. Er ontstaan zo problemen voor het bestuiven van planten, bloemen en gewassen. Het resultaat van de ingezaaide akkerranden is vanaf eind juni tot in het najaar te zien langs twee verschillende routes van ieder ongeveer 30 km. Er is een overlap vlakbij café Overwijk in Tijnje.

Samenwerking

Het inzaaien van de randen is een vervolg op een begin in 2019. Initiatiefneemster Japke Weij van de Bijenbrigade Beetsterzwaag uit Beetsterzwaag zocht toen contact met een aantal boeren van ELAN Zuidoost-Friesland rond Nij Beets. Het collectief van 370 boeren dat staat voor natuurbeheer en biodiversiteit in de regio heeft dit jaar het aantal deelnemende boeren uitgebreid. De andere partner in het project is de Stichting Bloeiend Boerenland waarbij donerende burgers de boeren steunen met de inzaai van bloemenstroken en het verbeteren van de bodemgezondheid om de optimale leefomgeving voor bijen en insecten te creëren.

Voormalig boer Danes uit Tijnje had vorig jaar een deel van zijn weiland ingestrooid met bijvriendelijk bloemzaad met een fantastisch resultaat waarmee hij de krant haalde en veel enthousiaste kijkers trok. Ook dit jaar doet hij weer mee met nog groter stuk weiland.

Museum

Met dank aan museum Opsterlân in Gorredijk is er nu een fietsroute ontwikkeld. Initiatiefneemster Japke Weij: “Het is een meerjarenproject bedoeld om insecten, bijen en vogels blijvend terug te laten keren op akkers en weilanden. Een feest voor de wilde bijen en een lust voor het oog.

De routekaarten en nadere informatie verkrijgbaar bij onder andere: Museum Opsterlan, b&b’s, hotels, horeca, fietsverhuurbedrijven, VVV en campings in de regio. De fietsroutekaart is ook vanaf 3 juli te downloaden op de websites van de deelnemende partners: www.elan-zofriesland.nl www.bloeiendboerenland.nl www.museumopsterlan.nl