Open kerk in Drachten

Drachte De doopsgezinde kerk aan de Zuiderbuurt 26-28 in Drachten is van 11 juli t/m 26 september op zaterdagmiddag open en wel van 14.00 -17.00 uur.

De zogenoemde Vermaning is open voor ieder die zomaar een blik wil werpen in ons huis van ontmoeten. Gelovig of niet, voor onder meer stilte, leegte en rust aan om even op adem te komen. Even los van het sjouwen met boodschappen of je ziel onder de arm.

Op deze zaterdagen zijn er ook korte momenten om, in een wisselende programmering, te luisteren naar wat diverse musici op allerlei instrumenten aanwezigen willen laten horen. Muziek van Bach tot blues. Naast muziek is er aandacht voor kunst, voor mensen die iets van hun beeldend doen en laten zullen tonen en/of daar kort een uitleg over willen geven. Ook poëzie krijgt aandacht alsmede verhalen die ergens over gaan.