De Voorde en Lawei slaan handen ineen

DRACHTEN Muziekeducatie en cultuur educatie staat hoog op de agenda van PCBO De Voorde.

“Kinderen zijn zoveel meer dan cijfers en letters” zegt directeur Gerard Bandringa. “Daarom vinden we al langere tijd muziek en cultuureducatie een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. Met een vakdocent muziek binnen de muren van de school zelf geven we wekelijks muzieklessen in de klassen. Maar met deze samenwerking kunnen we ons aanbod op muziek, theater en cultuureducatie nog meer vorm en inhoud geven. Een mooie rijke samenwerking.”

In deze, ook voor scholen, rare corona tijden een mooi lichtpunt voor de komende schooljaren. Leerlingen van De Voorde zullen zo in contact komen met het theater zelf, maar ook met de theatermakers. Die zullen op school workshops en lessen gaan geven in projecten gericht op muziek, dans, expressie en theater.

Naast deze samenwerking met De Lawei hebben leerlingen van groep 6 dit jaar kennis gemaakt met hout- en koper instrumenten. Hiervoor werkt De Voorde samen met de muziekvereniging Concordia. Ook deze samenwerking trekken we graag de komende jaren door. Op de foto Gerard Bandringa, directeur en Jelle Gietema van De Lawei die de driejarige overeenkomst voor muziek- en cultuur educatie tekenen.