Nieuwe Noordergemaal opgeleverd door Wetterskip Fryslân

Het Noordergemaal, het nieuwe gemaal bij natuurgebied Petgatten De Feanhoop, is opgeleverd door Wetterskip Fryslân. Het gemaal vervangt het oude gemaal uit 1973.

Naast het gemaal is een vispassage aangelegd om vissen de ruimte te geven. De bouw van het Noordergemaal met vispassage kostte in totaal 2,4 miljoen euro. In februari 2019 startte de aannemer met het werk.

Het oude gemaal moest worden vervangen omdat het was afgeschreven en niet meer voldeed aan de huidige veiligheidsnormen. Het nieuwe Noordergemaal heeft twee pompen en bemaalt het Krûme Gat en loost zijn water in de Wide Mûntsegroppe. De pompen kunnen per minuut 164 kuub (164.000 liter) water verwerken.

Het gemaal gaat automatisch aan als de waterstand in de polder te hoog wordt en bepaalt zelf of er één of twee pompen nodig zijn om de waterstand te verlagen.