Controverse over Woksteeg

DRACHTEN De gemeente Smallingerland had plannen voor een aantal stegen in Drachten. Daar is door verschillende omstandigheden geen uitvoering aan gegeven.

De Flitsgroep heeft de Woksteeg geadopteerd en eerder al voorzien van een frisse kleur met regenbooglicht. Daaraan wordt in december 2023 een vervolg gegeven met het maken van vakken als canvas voor kunstenaars. Het op deze manier opknappen van de steeg kost € 93,15. De gemeente gaat te rade om te kijken waar een dergelijk bedrag kan worden gevonden binnen de begroting.

Voorwaarde voor de Flitsgroep is, dat het Sociaal Domein buiten schot blijft. Een anoniem lid zegt: "We willen niet dat de bevolking hieronder lijdt. Desnoods gaan we dit met crowdfunding oplossen. Ondernemers rond de Woksteeg zullen mogelijk profiteren van meer toeristenverkeer en daardoor meer inkomsten genereren. De Flitsgroep denkt er sterk over na om hiervoor een bijdrage te vragen. Door de lange looptijd van het project liggen hier volop kansen. Een bijdrage voor cultuur zou in ieders genen moeten zitten. Er is voldoende tijd om de bevolking en de lokale ondernemers hiervan te overtuigen."

Diverse kunstenaars uit Smallingerland werken mee aan het project. In de zomer van 2022 zal definitief worden besloten of het project doorgang kan vinden. Komende tijd zal een proef plaatsvinden, waarbij de vakverdeling voor artiesten wordt beoordeeld.