Burgemeester Ellen van Selm: ‘Oog houden voor elkaar’

BEETSTERZWAAG Burgemeester Ellen van Selm van de gemeente Opsterland had de twijfelachtige eer om op dinsdag 10 maart van dit jaar de eerste coronabesmetting in Friesland te melden. Maar de gemeente, de provincie en de instanties waren er klaar voor.

Vanaf het begin van dit jaar had de burgemeester de wereldwijde ontwikkeling van het coronavirus gevolgd. ‘Toen het eenmaal in Nederland was gearriveerd, was de kans groot dat het ook naar Friesland zou komen. De voorbereidingen van onze Veiligheidsregio waren goed, we wisten wat we moesten doen als het eenmaal zover zou zijn.’

Aan het begin van de raadsvergadering op maandag 9 maart kreeg Van Selm het nieuws dat een inwoner in Gorredijk was besmet met het coronavirus. Ze had diezelfde avond nog contact met de patiënt die milde ziekteverschijnselen had. ‘Tijdens de raadsvergadering kon ik er nog niets over zeggen, maar op de achtergrond werd onder meer de persconferentie voorbereid.’

Digitaal

In diezelfde week werden op donderdag 12 maart de landelijke maatregelen om het coronavirus in te dammen verscherpt. Ook voor de gemeente betekende dit veel. ‘De onmisbare dienstverlening naar onze inwoners moest blijven doorgaan. Denk aan aangiftes van geboorte en overlijden, rij- en identiteitsbewijzen en paspoorten. Daarbij moesten we rekening houden met de richtlijnen van het RIVM, dus ook de gemeenteambtenaren zijn zoveel mogelijk vanuit huis gaan werken.’ Daarnaast moest de gemeente inventariseren wat corona zou betekenen voor inwoners, ondernemers en onderwijs. Er werd een klein kernteam samengesteld waarmee het college in het begin elke dag een overleg had. ‘Vanzelfsprekend digitaal. Inmiddels is dat afgeschaald.’

Vanuit haar rol als burgemeester schuift Ellen van Selm ook aan bij corona-overleggen van de Veiligheidsregio Fryslân. Daarnaast is ze lid van het VNG-bestuur (Vereniging Nederlandse Gemeenten, red.) en is ze voorzitter van de P10 (netwerk van de 22 grootste plattelandsgemeenten, red). ‘Binnen de P10 waren we al gewend aan digitaal vergaderen. Nu is het voor meer mensen vanzelfsprekend geworden om op afstand en digitaal te werken.’

Improviseren

Van Selm merkt op dat iedereen in maart in sneltreinvaart moest wennen aan de nieuwe situatie, maar ze verwacht dat regelmatiger digitaal vergaderen een blijvende verandering is. ‘Thuiswerken en ook nog eens thuis onderwijs verzorgen voor jonge kinderen betekent in het begin veel improviseren. Dat is even wennen. De noodzaak van een goede internetverbinding die niet snel overbelast raakt, is nu wel duidelijk’, zegt ze.

‘De Friezen hebben corona en de bijbehorende maatregelen serieus genomen. Wel zijn ze blijven bewegen en is de stemming goed gebleven.’ Toch is de burgemeester blij dat er wat versoepelingen mogelijk zijn. ‘De meeste leerlingen van de basis- en middelbare scholen gaan weer naar school en hun ouders kunnen gedoseerd vaak weer op kantoor werken. Ook vakanties worden weer mogelijk. Ik hoop dat jonge mensen ook na deze periode nog steeds een goede opleiding en werk kunnen vinden. Daar zet ik me ook graag voor in.’

Bezinning

De burgemeester denkt nu na over de toekomst waarin het coronavirus altijd aanwezig zal zijn. ‘We hebben als college veel contact met de bedrijven in onze gemeente om te kijken hoe we ze kunnen ondersteunen. En de bedrijven weten ons ook goed te vinden’, klinkt het tevreden. Er zal een bezinning komen over hoe zaken tot nu toe geregeld zijn en er zullen ook zaken veranderen. ‘Corona toont aan dat we duurzaamheid breed moeten bekijken. Volksgezondheid, economische schade: het pleit heel erg voor circulair denken in regionaal verband. Maar we mogen onze ogen niet sluiten voor verbanden over de hele wereld. Bovendien kunnen we als gemeente niet alles oplossen. Al helemaal niet omdat veel gemeenten ook financiële problemen hebben. Daar zijn we in Den Haag ook druk mee bezig’, besluit Van Selm.