‘Het water staat tot onze lippen’

BEETSTERZWAAG Initiatiefgroep #gemeenteninnood doet een dringende oproep aan de overheid. Bijna alle Nederlandse gemeenten kampen met forse financiële tekorten. Als het rijk niet over de brug komt dreigt afbraak van voorzieningen en forse verhoging van lokale lasten, zo stelt de initiatiefgroep.

De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) roept op om samen met de G4, G40, M50, P10, provinciale afdelingen en andere individuele gemeenten tastbare voorbeelden te bundelen, waaruit blijkt welke financiële problemen er aan de orde zijn. Donderdag 2 juli vindt van 13.00 tot 15.30 uur een AO plaats tussen de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken en de minister van BZK waarbij de gemeentefinanciën op de agenda staan.

Dit is een belangrijk overleg en voorafgaand hieraan zouden wij graag met bestuurders uit het hele land duidelijk willen maken dat veel gemeenten het water aan de lippen staat door tekorten in het sociaal domein en door een te beperkte omvang van het gemeentefonds, onder andere veroorzaakt door de opschalingskorting.

De voorbeelden worden op 2 juli in de vorm van een petitie in Den Haag aangeboden aan de leden van de vaste Kamercommissie. De vaste Kamercommissie voor BZK zal in zijn procedurevergadering van 25 juni formeel beslissen of zij de petitie in ontvangst wil nemen.

Video

De VNG wil samen met de G4, G40, M50, P10, provinciale afdelingen en andere individuele gemeenten tastbare voorbeelden bundelen, waaruit blijkt welke financiële problemen aan de orde zijn. De initiatiefnemers vragen gemeenten om een video van ongeveer één minuut op te nemen, die wordt vertoond aan parlementariërs, pers en andere belangstellenden.

‘Wij hebben gemerkt dat veel gemeenteraadsleden, wethouders en burgemeesters de behoefte hebben om, naast het sturen van (brand)brieven, petities en het ondersteunen van moties, ook anderszins kenbaar te maken dat de financiële situatie van gemeenten zeer nijpend is geworden. Helaas legt de huidige Covid-19 situatie ons beperkingen op, maar wij denken dat gemeenten door deze brede actie hun grote zorgen nog breder en prominenter onder de aandacht kunnen brengen.’