Meer tijd voor plan vliegstrip Drachten

DRACHTEN Het gemeentebestuur van Smallingerland krijgt meer tijd om een overlevingsplan te smeden voor de airstrip bij Drachten.

In december besloot de gemeenteraad nog dat de Vliegclub Fryslân een plan mocht uitwerken om het vliegveld langs de N31 in de toekomst rendabel te houden. Dat plan kwam er, maar B en W zagen te veel juridische risico’s om het uit te voeren.

Andere geïnteresseerden in het vliegveld zouden naar de rechter kunnen stappen. Het college wil ‘in de loop van dit jaar’ een nieuw plan aan de gemeenteraad voorleggen. Dat uitstel – en het niet uitvoeren van het eerdere raadsbesluit – werd dinsdagavond door de meeste partijen geaccepteerd. Lees meer op lc.nl