Positief resultaat van 7,8 miljoen euro op jaarrekening gemeente Smallingerland

De gemeente Smallingerland heeft de jaarrekening van 2019 met een positief resultaat van 7,8 miljoen euro afgesloten.

Dit is mede het resultaat van de in 2019 gesloten Fair-deal met Caparis. De gemeenten Heerenveen, Leeuwarden, Opsterland en Smallingerland sloten die deal om de verantwoordelijkheid voor en het directe zeggenschap over het nieuwe Caparis te versterken. Andere gemeenten gaven hun eigenaarschap op. Met de deal is een berekening gemaakt van wat het aandeel is van de gemeenten in Caparis, om zo de andere gemeenten uit te kopen. Dit levert een resultaat op van 1,8 miljoen euro.

Naast de deal hebben lagere, structurele lasten binnen het sociaal domein volgens de gemeente geleid tot het positieve resultaat op de jaarrekening, hier waren de lasten 3,4 miljoen lager dan voorspeld. De gemeente voorzag eerder in 2019 een stijging van de kosten en greep in. Dat heeft dus effect gehad.

De raadsbehandeling van de jaarrekening staat in juni gepland, dan zal ook de definitieve rapportage volgen.