Roept u maar: ‘Coronaproof bouwen’

DRACHTEN INGEZONDEN Al vele jaren wordt er in de volkshuisvesting en de ruimtelijke ordening traditioneel gedacht en ontbreken wezenlijk nieuwe baanbrekende trends, die een toegevoegde gebruikerskwaliteit of nieuwe beeldbepalende toekomst bestendige woon-of ruimtelijke omgevingsinspiratie oplevert.

Onder meer de sector woningbouw, in de gehele westerse wereld en ook met name in Nederland, heeft zich al decenia lang nauwelijks qua beeld-, gevoels- of omgevings kwaliteit positief ontwikkeld. Was eertijds nog sprake van opmerkelijk ambachtelijk vormgegeven bouwwerken en infrastructuur, zo langzamerhand is de eenheidsworst in de ruimtelijke vormgeving diep ingeburgerd zonder zich af te vragen of er vraaggericht wordt gebouwd. Nieuwbouwwijken, winkelcentra, industrieterreinen in nagenoeg alle regio’s van het land, zijn grotendeels ééntoning qua beleving en zijn weinig zeggend neergepland in het kleine kikkerlandje.

Het wordt zo langzamerhand tijd dat iedere provincie woningbouw-, utiliteitswerken en ruimtelijke projecten opricht met eigen stucturen en met een eigen karakter gericht op aantoonbare behoefte. Ook op het gebied van gebiedsontwikkeling en planologie moeten wij eindelijk eens out of de box denken. De nieuwe tijd vraagt om een nieuwe aanpak, nieuwe visies en inventieve oplossingen.

Lering trekken

Nu beleidsmakers zich al jaren storten op de nieuwe omgevingswet / visie en besluiten, zou het hen sieren ook lering te trekken uit de mens onterende taferelen in o.a. woonzorgcentra’s, verpleeghuizen, ziekenhuizen, etc. Nieuwe ruimtelijke ontwerp inzichten, moeten voorkomen dat de betreffende bewoners weken-of maanden langs geen persoonlijk contact met elkaar kunnen hebben. Coronaproof bouwen gaat de trent worden, inclusief oplossingen van de problematiek PTAS, stikstof, circulariteit, energie transsitie, CO2-reductie en aardgasvrij bouwen. Alle partijen in dat nieuwe coronaproof denkproces moeten zich nu bewust worden dat de tot heden geldende inzichten, radicaal overboord gaan en er nu een nieuw tijdperk van ontwerpen en bouwen is aangebroken. Dit vraagt nieuwe competenties en nieuwe daadkracht in bouwend Nederland.

Het roer moet nu definitief om en deze nieuwe tijd vraagt een gezamenlijke aanpak om alle geleden leed voorgoed achter ons te laten ! Een groot compliment aan alle verzorgenden, die in mijn ogen onder moeilijke omstandigheden, een erg grote klus hebben geklaard. Nu bouwend Nederland nog!

Eddie de Vries, Drachten,

registerarchitect sba