Medaille voor basisschoolleerlingen Opsterland

BEETSTERZWAAG Na acht weken gaan de basisscholen op maandag 11 mei weer open. De leerlingen hielpen de verspreiding van het virus af te remmen door thuis te blijven.

De gemeente Opsterland vindt dat de kinderen hiervoor een groot compliment verdienen en daarom krijgen de basisschoolleerlingen in Opsterland de komende week een tastbare herinnering cadeau. De burgemeester en wethouders helpen mee om de attenties bij de scholen af te geven en zo de leerlingen welkom te heten.

“Voor iedereen is het een bijzondere tijd geweest”, zegt burgemeester Ellen van Selm. Zij bezoekt op maandag 11 mei basisschool De Arke in Nij Beets om een medaille en oorkonde voor alle leerlingen van de school af te geven. “De coronacrisis maakte alles anders, ook voor de kinderen. Zij zullen deze weken niet snel vergeten. Misschien leek het eerst een vakantie, maar na twee weken was het nieuwe er wel van af”, laat de burgemeester weten.

Aanpassen

“Veel kinderen kijken er naar uit om weer naar school te kunnen en hun vriendjes en vriendinnetjes terug te zien. Maar ook hier geldt dat de scholen zich moeten aanpassen aan ‘het nieuwe normaal’. In principe gaan de basisschoolleerlingen om de dag naar school waardoor ze 50 procent van de onderwijstijd op school zijn.”

Dit betekent ook dat de burgemeester niet alle kinderen van basisschool De Arke zal ontmoeten. “Maar voor alle Opsterlandse kinderen in de basisschoolleeftijd is er een medaille met oorkonde”, verzekert burgemeester Van Selm. Basisschoolleerlingen die in Opsterland wonen maar buiten de gemeente naar school gaan kunnen contact opnemen met de gemeente. Zij krijgen de attentie dan thuisgestuurd. Dit geldt ook voor Opsterlandse kinderen in de basisschoolleeftijd (4 tot 12 jaar) die naar het speciaal basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs buiten de gemeente gaan.