Lintjes ook later in Tytjerksteradiel

BURGUM Tijdens de Lintjesregen heeft burgemeester Jeroen Gebben van Tytjerksteradiel Koninklijke onderscheidingen (lintjes) uitgereikt aan inwoners (Lid in de Orde van Oranje-Nassau).

Vanwege het coronavirus vindt de Lintjesregen dit jaar plaats in aangepaste vorm. Nieuwe leden in de Orde van Oranje-Nassau zijn vrijdagochtend gebeld door burgemeester Jeroen Gebben. Ook ontvingen ze thuis een oranje boeket bloemen. De ceremoniële uitreiking vindt op een later moment plaats. Landelijk wordt hiervoor een nieuwe datum bepaald.

De volgende inwoners van de gemeente Tytsjerksteradiel zijn onderscheiden:

Garyp Gjalt Benedictus (69), Garyp. Benedictus richtte een kleinschalige bank en meisjesschool op in Afrika, medeoprichter en bestuurslid Enerzjy Koöperaasje Garyp, bestuurslid Stichting De Griene Greide, lid stuurgroep Aardgasvrij Garyp, was bestuurslid vereniging Noardlike Fryske Wâlden, had diverse functies bij PKN Kerk, is actief lid CDA Tytsjerksteradiel, onder meer als raadslid en (in)formateur, medeoprichter Stichting Skûtsjesilen yn de Wâlden.

Loltje van der Zee-van der Heide (70), Eastermar. Zij zat in landelijk bestuur christelijke vrouwenbeweging Passage, actief voor de Christelijke Vrouwenbeweging in Eastermar, lid christelijk gemengd Koor Ta Gods Eare, was voorzitter Christelijke Federatie van Muziekverenigingen in Tytsjerksteradiel en betrokken bij Protestantse Gemeente.

Burgum Jo de Vries-Hoekstra (82), Burgum. Betrokken lid Protestantse Gemeente, bestuurslid grote cantorij Protestantse Gemeente en bestuurslid Herfoarme Frouljusferiening. Ze verzorgt thuis gewonde dieren, redde in 1976 twee inzittenden van een te water geraakte auto en haalde in 2018 twee kinderen uit drijfzand.

Harmen van der Meulen (70), Noardburgum, o.a. bestuurslid en penningmeester Friese paardenfokvereniging Ta it Bihâld.

Haike van der Meulen (70), Noardburgum. Was o.a. bestuurder en keurmeester Koninklijke Vereniging Het Friesch Paarden Stamboek, vervulde ambassadeursrol voor het Friese paard.