‘Lintjes’ in Smallingerland

DRACHTEN Lintjesregen ziet er dit jaar anders uit. In Smallingerland zijn decoraties niet opgespelden, maar werden gedecoreerden gebeld.

Vrijdag heeft burgemeester Jan Rijpstra de gedecoreerden persoonlijk gebeldn om te vertellen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om hen te benoemen in een ridderorde. Op deze manier worden diegene die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving toch gewaardeerd. Ook kregen zij bloemen en een taart thuis bezorgd om hen een feestelijk gevoel te geven. In Smallingerland gaat het om vijf inwoners.

Lid in de Orde van Oranje Nassau: mevrouw E.M.F. Barendsen-Heuzeveldt (Elly), wonende te Drachten, 75 jaar. 1987 - heden: vrijwilliger bij en penningmeester/plv. voorzitter (sinds 2001) van Vluchtelingenwerk Smallingerland. Ze was juridisch medewerker (1987-2014), 1990-heden: vrijwilliger bij GroenLinks, afdeling Smallingerland, (in 2018) als mede-kandidatencommissielid en ondersteunde bij de kandidaatstellingsprocedure.

Lid in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw A. Haitsma-Westerlaan (Aaltje), wonende te Drachten, 74 jaar. 1970 – heden vrijwilliger bij de Korfbalvereniging Drachten (400 leden). Ze is voorzitter van de afdeling Jeugdcommissie, de afdeling PR en Communicatie. Daarnaast was zij lid van de sponsorcommissie. 2006-2015 bestuurslid, voorzitter en penningmeester van het Sportgala Smallingerland. Mevrouw Haitsma organiseerde het huldigen van de kampioenen en de verkiezingen van het sporttalent. 2007-2018: vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Smallingerland. Betrokkene begeleidde statushouders maatschappelijk. Daarnaast hielp zij bij aanvragen van de gezinshereniging.

Lid in de orde van Oranje Nassau: G.J. van Binsbergen (Gerrit Jan), wonende te Drachten (81 jaar). 1987-2016: vrijwilliger bij de Nederlandse Volleybalbond, Regio Noord. Van Bingsbergen was scheidsrechter (1987 – heden), als scheidsrechteraanwijzer (2009-2011) en als begeleider van nieuwe scheidsrechters (2014-2016). 1997-2008: voorzitter (2001-2008) en secretaris (2000-2001) van de Cliëntenraad Smallingerland. De raad komt op voor inwoners van de gemeente Smallingerland die met de participatiewet in aanraking komen. Daarnaast begeleidde hij mensen met een beperking in hun communicatie met het UWV en de re-integratiebedrijven. 1998-2017: vrijwilliger bij de Hockeyclub DHMC te Drachten (450 leden). De Drachtster was scheidsrechter en als lid van de zaalhockeycommissie (2007-2017).

Lid in de orde van Oranje Nassau: G. Lindeboom (Gjalt), wonende te Houtigehage (77 jaar). 1978-2004: bestuurslid (1981-1994) van en vrijwilliger bij de modelvliegvereniging Aero Club Drachten. Hij zette zich in voor de ontwikkeling van de club en de modelvliegsport. Daarnaast begeleidde hij de jonge leden, verrichtte hij onderhoudswerkzaamheden en nam hij het voortouw bij het geven van vliegshows bij dorpsfeesten. 1989-heden: vrijwilliger bij de Vliegclub Fryslân. Lindeboom is instructeur, havenmeester en brandweerman. Daarnaast verricht hij onderhoudswerkzaamheden. Tevens vliegt hij ieder jaar met kinderen van de Stichting Fly4U. 1995-heden: vrijwilliger bij de Vliegclub Westerwolde te Vledderveen, ook als vlieginstructeur. Daarnaast zette hij zich in voor de theorieopleiding. Tevens is hij gecertificeerd brandweerman en kan er in geval van nood een beroep op hem worden gedaan. Voorts vloog hij met zieke kinderen, leidde bezoekers rond en verrichtte hij onderhoudswerkzaamheden. 2002-2009: restaurateur bij het luchtvaartmuseum Aviodrome in Lelystad.

Lid in de orde van de Oranje Nassau: mevrouw W. Bergsma-De Vries (Diny), wonende te Drachten (69 jaar). 1994-2003: vrijwilliger bij de Montessorischool Drachten. Ze was secretaris van de ouderraad. Daarnaast zette zij zich in als overblijfmoeder en verrichtte schoonmaakwerkzaamheden. Voorts zette zij zich in voor de redactie van de schoolkrant, als bibliotheekouder en verkeersouder. 2001-heden: Vrijwilliger bij CSG Liudger, locatie Raai te Drachten. Lid van de klankbordgroep en bibliothecaris in de mediatheek. 2016-heden: lid van de Werkgroep Minimoestuinen Wrottersploech, organiseert tuinonderwijs voor basisscholen.