Waar vliegt de helikopter van Fryslân fan Boppen? Bekijk hier de routes van dag tot dag

Een helikopter vliegt de komende twee weken over Friesland om tijdens de coronacrisis hoopvolle boodschappen van Friezen vast te leggen. De beelden van de routes die iedere dag worden gevlogen zijn dagelijks vanaf 15 april tussen 14.00 en 16.00 uur te zien op de site van de Leeuwarder Courant en Omrop Fryslân. Fryslân fan Boppen is een initiatief van de Friese burgemeesters.

Mensen die aan de route wonen worden verzocht om vanuit de eigen tuin of het balkon te zwaaien en acties te organiseren, bijvoorbeeld met spandoeken, stoepkrijt of andere creatieve uitingen. De helikopter vliegt dagelijks van 9.00 tot 11.00 uur.

De piloten en cameramensen kunnen niet garanderen dat ze iedereen in beeld kunnen brengen omdat ze keuzes zullen moeten maken vanwege de beschikbare tijd. Mogelijk onverwachte omstandigheden maken dat mensen (in de dorpen) aan de route rekening moeten houden met een half uur speling (zowel eerder als later).

Elke dag vindt er ook een artistieke interventie plaats. Deze projecten worden gecoördineerd door Marten Winters, artistiek leider van onder meer de Slachtemarathon en de 8ste dag.

 

Woensdag 15 april: De bevrijdingsroute

Wat gaat er gebeuren?

 

 

Appelscha, Oosterwolde, Donkerbroek, Wijnjewoude, Ureterp, Drachten, Surhuisterveen, Harkema, Kootstertille, Twijzel, Noardburgum, Hurdegaryp, Leeuwarden

Hoe laat is de helikopter waar?

09:00 – 10:00 uur: Appelscha – Oosterwolde – Donkerbroek – Wijnjewoude – Ureterp – Drachten

Route in Drachten: Ureterpvallaat – Splitting - Zuiderdwarsvaart (langs Nij Smellinghe) - Burg. Wuiteweg – Drift – Torenstraat – Stationsweg – Folgeren

10:00 – 11.00 uur: Surhuisterveen – Harkema – Kootstertille – Noardburgum – Hurdegaryp – Leeuwarden.

Globale route van de Jeep in Leeuwarden: Groningerstraatweg – Groene weg - Oldehoofster Kerkhof

Globale route van de helikopter boven Leeuwarden: Groningerstraatweg – Vrijheidswijk – Cambuur(stadion) -Centrum/Prinsentuin - Oldehove

Donderdag 16 april: De Slachte

Wat gaat er gebeuren?

De Slachtemarathon zou dit jaar op 13 juni worden gelopen van Raerd naar Oosterbierum. Vanwege de bijzondere omstandigheden is dit uitgesteld naar volgend jaar. Wij volgen deze dag om praktische redenen de route in tegenovergestelde richting. Door de organisatie van de Slachtemarathon is aan de bewoners gevraagd deze dag de witte was buiten te hangen.

Over welke plaatsen komt de helikopter?

 

Hoe laat is de helikopter waar?

09:00 – 10:00 uur: Oosterbierum – Tszummarum – Sexbierum - Wijnaldum – Herbijum - Hitzum – Achlum – Arum – Lollum - Tzum

10:00 – 11:00 uur: Kubaard – Wommels – Easterein - Hidaard - Reahûs – Itens - Rien - Lytsewierum – Boazum - Britswert - Wiuwert – Easterwierum – Reduzum - Raerd

Vrijdag 17 april: De Alde Feanen-Lemmer

Wat gaat er gebeuren?

 

Over welke plaatsen komt de helikopter?

Burgum, Garyp, Earnewâld, Oudega, De Wilgen, De Veenhoop, Âldeboarn, Vegelingsoord, Haskerdijken, Skasterbrug, Joure, Sint Nicolaasga, Echtenerbrug, Oosterzee, Lemmer

Hoe laat is de helikopter waar?

08:30 – 10:00 uur: Burgum – Earnewald – Oudega - De Wilgen - De Veenhoop - Âldeboarn

10:00 – 11.00 uur: Vegelingsoord - Haskerdijken - Joure – Skarsterbrug - St. Nicolaasga – Echternerbrug - Oosterzee - Lemmer

De routes voor 20 tot en met 24 april komen beschikbaar op 15 april.

De routes voor 27 en 28 april komen beschikbaar op 17 april.