Ligt uw boodschap voor Fryslân fan Boppen al klaar? Eerste routes bekend

De route van Fryslân fan Boppen is bekend. Een drone en een helikopter vliegen de komende twee weken over Friesland om tijdens de coronacrisis hoopvolle boodschappen van Friezen vast te leggen.

Van 15 tot en met 28 april in tien etappes wordt over de provincie gevlogen. Mensen die aan de route wonen worden verzocht om vanuit de eigen tuin of het balkon te zwaaien en acties te organiseren, bijvoorbeeld met spandoeken, stoepkrijt of andere creatieve uitingen.

De routes

De eerste route die wordt gevlogen is de ‘Bevrijdingsroute’, die begint boven Appelscha en eindigt in Leeuwarden. Een dag later wordt gevlogen over de route van de Slachtemarathon. In de tweede week volgen onder andere de Elfstedenroute (in etappes) en de Waddeneilanden. De routes worden telkens ‘s ochtends gevlogen.

15 april

Op woensdag 15 april start het avontuur boven Appelscha om 8:30 uur. Daarna vliegt de helikopter via Oosterwolde, Donkerbroek, Wijnjewoude, Ureterp, Drachten, Surhuisterveen, Harkema, Kootstertille, Twijzel, Noardburgum en Hurdegryp naar Leeuwarden. Daar verwacht de helikopter om 11:30 uur aan te komen.

Alle inwoners uit Appelscha, Oosterwolde, Donkerbroek, Wijnjewoude, Ureterp en Drachten, die een bericht de lucht in willen sturen zorgen ervoor dat hun boodschap tussen 8:30 en 10:00 uur klaarligt. De route tussen Surhuisterveen en Leeuwarden wordt van 10.00 tot 11:00 uur vastgelegd. Daarna volgt een route door Leeuwarden. De globale route van de helikopter boven Leeuwarden: Groningerstraatweg, Vrijheidswijk, Cambuur(stadion), Centrum/Prinsentuin en Oldehove.

16 april

Op donderdag 16 april wordt er met twee drones gevlogen, die beide op een andere plek filmen. Ze vliegen tussen 9:00 en 10:00 uur over Oosterbierum, Tzummarum, Sexbierum, Kubaard, Wommels, Easterein en Hidaard. Tussen 10:00 en 11:00 uur vliegen de drones over Wijnaldum, Herbaijum Reahûs, Skearnegoutum en Boazum, op zoek naar bijzondere boodschappen. Deze dag wordt ook gevlogen boven Hitzum, Achlum, Arum, Lollum, Tzum, Wiuwert, Easterwierum, Reduzum en Raerd. Daar komen de drones tussen 11:00 en 12:00 uur een kijkje nemen.

17 april

Mensen die een leuke boodschap willen verspreiden vanuit Burgum, Earnewald, De Veenhoop en Aldeboarn doen dat op vrijdag 17 april tussen 8.30 en 10.00 uur. De drone die daar filmt, wordt die ochtend tussen 10:00 en 12:00 uur ingezet om boven Joure, St. Nicolaasga, Echtenerbrug en Lemmer te filmen.

De routes en de plaatsen die de eerste week worden aangedaan, zijn vanaf zaterdag 11 april te vinden op lc.nl . De beelden van de routes die iedere ochtend worden gevlogen, zijn dagelijks van 14:00 tot 16:00 uur te zien via lc.nl en Omrop Fryslân. Een impressie van de route is daarnaast iedere volgende dag in de Leeuwarder Courant te zien. Overige routes worden op een later tijdstip bekend gemaakt.