Zaaien in Zuidoost

Biodiversiteit. Een woord dat we steeds vaker horen. Méér verschillende dier- en plantensoorten in de buurt is belangrijk. En soms betekent dat: het terugbrengen van kwetsbare flora en fauna.

Het agrarisch natuurbeheer van ELAN in ZO-Fryslan is precies dát. Het landschap beheren voor een rijke natuurlijke omgeving. Tussen 1 mei en 31 mei is het tijd om te zaaien. Op ELAN Zaaien staat info voor het verkrijgen van een zakje zaaizaad voor 5m2. Het mengsel bestaat uit inheemse zaden die goed zijn voor de wilde bij. Maar ook andere insecten profiteren er van.

De boerderijwinkels in Zuidoost-Friesland hebben binnenkort zaadmengsels te koop, o.a. Eierautomaat Oosterwolde - van Weperen. Schrappinga 7 Oosterwolde, Natuurtuin t Hummelhûs - Willem Theun. Schoterlandseweg 135 Oudehorne, Kaasboerderderij de Gelder - Familie Vogel. van Emst. Heawei 42 Tijnje, Boerderijwinkel Westerleane - Familie Berga. Alde Dyk 50 Terwispel.